ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
23/10/2010 llevarme [es] การออกเสียง : llevarme โดย ilopezperez
23/10/2010 llorado [es] การออกเสียง : llorado โดย ilopezperez
23/10/2010 mamarrachos [es] การออกเสียง : mamarrachos โดย Maiii
23/10/2010 manoseadas [es] การออกเสียง : manoseadas โดย ilopezperez
23/10/2010 marchando [es] การออกเสียง : marchando โดย ilopezperez
23/10/2010 martirizados [es] การออกเสียง : martirizados โดย Lincoln
23/10/2010 matadores [es] การออกเสียง : matadores โดย ilopezperez
23/10/2010 mercantes [es] การออกเสียง : mercantes โดย ilopezperez
23/10/2010 merecidos [es] การออกเสียง : merecidos โดย ilopezperez
23/10/2010 méritos [es] การออกเสียง : méritos โดย ilopezperez
23/10/2010 metido [es] การออกเสียง : metido โดย ilopezperez
23/10/2010 mezcladas [es] การออกเสียง : mezcladas โดย ilopezperez
23/10/2010 migas [es] การออกเสียง : migas โดย ilopezperez
23/10/2010 militarismo [es] การออกเสียง : militarismo โดย ilopezperez
23/10/2010 mimos [es] การออกเสียง : mimos โดย ilopezperez
23/10/2010 miradores [es] การออกเสียง : miradores โดย ilopezperez
23/10/2010 Moncayo [es] การออกเสียง : Moncayo โดย ilopezperez
23/10/2010 monótonos [es] การออกเสียง : monótonos โดย ilopezperez
23/10/2010 montados [es] การออกเสียง : montados โดย ilopezperez
23/10/2010 moñas [es] การออกเสียง : moñas โดย ilopezperez
23/10/2010 moños [es] การออกเสียง : moños โดย IRENE1
23/10/2010 mudas [es] การออกเสียง : mudas โดย ilopezperez
23/10/2010 municiones [es] การออกเสียง : municiones โดย ilopezperez
23/10/2010 muñequito [es] การออกเสียง : muñequito โดย ilopezperez
23/10/2010 neutrales [es] การออกเสียง : neutrales โดย ilopezperez
23/10/2010 jurando [es] การออกเสียง : jurando โดย venus_sam
23/10/2010 juzgando [es] การออกเสียง : juzgando โดย Leonorgg
23/10/2010 lancha [es] การออกเสียง : lancha โดย Leonorgg
23/10/2010 lavadas [es] การออกเสียง : lavadas โดย ilopezperez
23/10/2010 legítima [es] การออกเสียง : legítima โดย Leonorgg