ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ วลี การออกเสียง ข้อมูล
05/12/2019 Mi amigo se rió mucho cuando le conté la anécdota [es] การออกเสียง : Mi amigo se rió mucho cuando le conté la anécdota 0 โหวต
20/09/2017 Jesús Loroño (España) fue un ciclista español [es] การออกเสียง : Jesús Loroño (España) fue un ciclista español 0 โหวต
22/05/2017 ¿Que sera sera? lo que sea ya sonará [es] การออกเสียง : ¿Que sera sera? lo que sea ya sonará 1 โหวต