ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
01/11/2011 Machecoul [fr] Machecoul การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/11/2011 Grotte Chauvet Pont d'Arc [fr] Grotte Chauvet Pont d'Arc การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/11/2011 Domaine Pierre Guillemot [fr] Domaine Pierre Guillemot การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/11/2011 perrière [fr] perrière การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/11/2011 échauffourée [fr] échauffourée การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/11/2011 compendium [fr] compendium การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/11/2011 trichromatisme [fr] trichromatisme การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/11/2011 andre comte-sponville [fr] andre comte-sponville การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/07/2011 Maurice Barrès [fr] Maurice Barrès การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/07/2011 Ranz-des-vaches [fr] Ranz-des-vaches การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/07/2011 Vous deviendriez [fr] Vous deviendriez การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
13/07/2011 Mireille Mathieux [fr] Mireille Mathieux การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/07/2011 Jardin de Diane [fr] Jardin de Diane การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/07/2011 Jardin Anglais [fr] Jardin Anglais การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/07/2011 chamallow [fr] chamallow การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/07/2011 Agneaux [fr] Agneaux การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/07/2011 Béatrix [fr] Béatrix การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/07/2011 se remuer [fr] se remuer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/07/2011 Sojasun [fr] Sojasun การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/07/2011 d’Amécourt [fr] d’Amécourt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/07/2011 maritalement [fr] maritalement การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/07/2011 Wallonie [fr] Wallonie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/07/2011 serpent boa [fr] serpent boa การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/07/2011 carrefour giratoire [fr] carrefour giratoire การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/05/2011 attrister [fr] attrister การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/05/2011 attroupement [fr] attroupement การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/05/2011 atypique [fr] atypique การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/05/2011 Aubervilliers [fr] Aubervilliers การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/05/2011 au régime [fr] au régime การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/05/2011 audacieuse [fr] audacieuse การออกเสียง 0คะแนนโหวต