ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
01/11/2011 Machecoul [fr] การออกเสียง : Machecoul 0 โหวต
01/11/2011 Grotte Chauvet Pont d'Arc [fr] การออกเสียง : Grotte Chauvet Pont d'Arc 0 โหวต
01/11/2011 Domaine Pierre Guillemot [fr] การออกเสียง : Domaine Pierre Guillemot 0 โหวต
01/11/2011 perrière [fr] การออกเสียง : perrière 0 โหวต
01/11/2011 échauffourée [fr] การออกเสียง : échauffourée 0 โหวต
01/11/2011 compendium [fr] การออกเสียง : compendium 0 โหวต
01/11/2011 trichromatisme [fr] การออกเสียง : trichromatisme 0 โหวต
01/11/2011 andre comte-sponville [fr] การออกเสียง : andre comte-sponville 0 โหวต
26/07/2011 Maurice Barrès [fr] การออกเสียง : Maurice Barrès 0 โหวต
26/07/2011 Ranz-des-vaches [fr] การออกเสียง : Ranz-des-vaches 0 โหวต
13/07/2011 Vous deviendriez [fr] การออกเสียง : Vous deviendriez 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/07/2011 Mireille Mathieux [fr] การออกเสียง : Mireille Mathieux 0 โหวต
13/07/2011 Jardin de Diane [fr] การออกเสียง : Jardin de Diane 0 โหวต
13/07/2011 Jardin Anglais [fr] การออกเสียง : Jardin Anglais 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/07/2011 chamallow [fr] การออกเสียง : chamallow 0 โหวต
06/07/2011 Agneaux [fr] การออกเสียง : Agneaux 0 โหวต
06/07/2011 Béatrix [fr] การออกเสียง : Béatrix 0 โหวต
06/07/2011 se remuer [fr] การออกเสียง : se remuer 0 โหวต
06/07/2011 Sojasun [fr] การออกเสียง : Sojasun 0 โหวต
06/07/2011 d’Amécourt [fr] การออกเสียง : d’Amécourt 0 โหวต
06/07/2011 maritalement [fr] การออกเสียง : maritalement 0 โหวต
06/07/2011 Wallonie [fr] การออกเสียง : Wallonie 0 โหวต
06/07/2011 serpent boa [fr] การออกเสียง : serpent boa 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/07/2011 carrefour giratoire [fr] การออกเสียง : carrefour giratoire 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/05/2011 attrister [fr] การออกเสียง : attrister 0 โหวต
24/05/2011 attroupement [fr] การออกเสียง : attroupement 0 โหวต
24/05/2011 atypique [fr] การออกเสียง : atypique 0 โหวต
24/05/2011 Aubervilliers [fr] การออกเสียง : Aubervilliers 0 โหวต
24/05/2011 au régime [fr] การออกเสียง : au régime 0 โหวต
24/05/2011 audacieuse [fr] การออกเสียง : audacieuse 0 โหวต