ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
01/11/2011 Machecoul [fr] การออกเสียงคำว่า Machecoul คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/11/2011 Grotte Chauvet Pont d'Arc [fr] การออกเสียงคำว่า Grotte Chauvet Pont d'Arc คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/11/2011 Domaine Pierre Guillemot [fr] การออกเสียงคำว่า Domaine Pierre Guillemot คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/11/2011 perrière [fr] การออกเสียงคำว่า perrière คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/11/2011 échauffourée [fr] การออกเสียงคำว่า échauffourée คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/11/2011 compendium [fr] การออกเสียงคำว่า compendium คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/11/2011 trichromatisme [fr] การออกเสียงคำว่า trichromatisme คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/11/2011 andre comte-sponville [fr] การออกเสียงคำว่า andre comte-sponville คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/07/2011 Maurice Barrès [fr] การออกเสียงคำว่า Maurice Barrès คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/07/2011 Ranz-des-vaches [fr] การออกเสียงคำว่า Ranz-des-vaches คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/07/2011 Vous deviendriez [fr] การออกเสียงคำว่า Vous deviendriez คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/07/2011 Mireille Mathieux [fr] การออกเสียงคำว่า Mireille Mathieux คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/07/2011 Jardin de Diane [fr] การออกเสียงคำว่า Jardin de Diane คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/07/2011 Jardin Anglais [fr] การออกเสียงคำว่า Jardin Anglais คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/07/2011 chamallow [fr] การออกเสียงคำว่า chamallow คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/07/2011 Agneaux [fr] การออกเสียงคำว่า Agneaux คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/07/2011 Béatrix [fr] การออกเสียงคำว่า Béatrix คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/07/2011 se remuer [fr] การออกเสียงคำว่า se remuer คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/07/2011 Sojasun [fr] การออกเสียงคำว่า Sojasun คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/07/2011 d’Amécourt [fr] การออกเสียงคำว่า d’Amécourt คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/07/2011 maritalement [fr] การออกเสียงคำว่า maritalement คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/07/2011 Wallonie [fr] การออกเสียงคำว่า Wallonie คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/07/2011 serpent boa [fr] การออกเสียงคำว่า serpent boa คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/07/2011 carrefour giratoire [fr] การออกเสียงคำว่า carrefour giratoire คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/05/2011 attrister [fr] การออกเสียงคำว่า attrister คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/05/2011 attroupement [fr] การออกเสียงคำว่า attroupement คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/05/2011 atypique [fr] การออกเสียงคำว่า atypique คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/05/2011 Aubervilliers [fr] การออกเสียงคำว่า Aubervilliers คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/05/2011 au régime [fr] การออกเสียงคำว่า au régime คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/05/2011 audacieuse [fr] การออกเสียงคำว่า audacieuse คะแนนโหวต 0 คะแนน