สมาชิก:

Makhmudkhon

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Makhmudkhon

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
19/07/2019 mustaqillik [uz] การออกเสียง : mustaqillik 0 โหวต
19/07/2019 yozgan edi [uz] การออกเสียง : yozgan edi 0 โหวต
19/07/2019 yozgan [uz] การออกเสียง : yozgan 0 โหวต
19/07/2019 qandaydir [uz] การออกเสียง : qandaydir 0 โหวต
19/07/2019 nimaga [uz] การออกเสียง : nimaga 0 โหวต
19/07/2019 nimani [uz] การออกเสียง : nimani 0 โหวต
19/07/2019 matbuot [uz] การออกเสียง : matbuot 0 โหวต
19/07/2019 burungi [uz] การออกเสียง : burungi 0 โหวต
19/07/2019 o'ttiz [uz] การออกเสียง : o'ttiz 0 โหวต
19/07/2019 bundan [uz] การออกเสียง : bundan 0 โหวต
19/07/2019 xo'sh [uz] การออกเสียง : xo'sh 0 โหวต
19/07/2019 qo'llab-quvvatlanmoqda [uz] การออกเสียง : qo'llab-quvvatlanmoqda 0 โหวต
19/07/2019 qo'llab-quvvatlanmoq [uz] การออกเสียง : qo'llab-quvvatlanmoq 0 โหวต
19/07/2019 qo'llab-quvvatlamoq [uz] การออกเสียง : qo'llab-quvvatlamoq 0 โหวต
19/07/2019 qizg'in [uz] การออกเสียง : qizg'in 0 โหวต
19/07/2019 taklifi [uz] การออกเสียง : taklifi 0 โหวต
19/07/2019 taklif [uz] การออกเสียง : taklif 0 โหวต
19/07/2019 adolatli [uz] การออกเสียง : adolatli 0 โหวต
19/07/2019 ko'rib chiqish [uz] การออกเสียง : ko'rib chiqish 0 โหวต
19/07/2019 xolis [uz] การออกเสียง : xolis 0 โหวต
19/07/2019 miqyosda [uz] การออกเสียง : miqyosda 0 โหวต
19/07/2019 miqyos [uz] การออกเสียง : miqyos 0 โหวต
19/07/2019 xalqaro [uz] การออกเสียง : xalqaro 0 โหวต
19/07/2019 xatti-harakatini [uz] การออกเสียง : xatti-harakatini 0 โหวต
19/07/2019 xatti-harakati [uz] การออกเสียง : xatti-harakati 0 โหวต
19/07/2019 xatti-harakat [uz] การออกเสียง : xatti-harakat 0 โหวต
19/07/2019 g'ayriqonuniy [uz] การออกเสียง : g'ayriqonuniy 0 โหวต
19/07/2019 va boshqalar [uz] การออกเสียง : va boshqalar 0 โหวต
19/07/2019 g'ayriaxloqiy [uz] การออกเสียง : g'ayriaxloqiy 0 โหวต
19/07/2019 g'ayriinsoniy [uz] การออกเสียง : g'ayriinsoniy 0 โหวต