สมาชิก:

Makhmudkhon

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Makhmudkhon

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
03/01/2020 saytlar [uz] การออกเสียง : saytlar โดย Charlz_Klug
03/01/2020 sayt [uz] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
03/01/2020 telefonimni [uz] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
03/01/2020 Manzil [uz] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
03/01/2020 so'rovnoma [uz] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
03/01/2020 sistemasi [uz] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
03/01/2020 sistema [uz] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
03/01/2020 elementlarning [uz] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
03/01/2020 elementlar [uz] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
03/01/2020 element [uz] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
03/01/2020 kimyoviy [uz] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
03/01/2020 anionlar [uz] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
03/01/2020 anion [uz] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
03/01/2020 kationlar [uz] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
03/01/2020 kation [uz] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
03/01/2020 eruvchanligi [uz] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
03/01/2020 suvda [uz] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
03/01/2020 tuzlarning [uz] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
03/01/2020 kislota [uz] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
03/01/2020 Yangi asr avlodi [uz] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
03/01/2020 muvaffaqiyatlar [uz] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
03/01/2020 kalitlari [uz] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
03/01/2020 kalitlaringiz [uz] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
03/01/2020 kalitlarimiz [uz] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
03/01/2020 kaliti [uz] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
03/01/2020 kaliting [uz] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
03/01/2020 kalitim [uz] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
03/01/2020 kalit [uz] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
03/01/2020 intiling [uz] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
03/01/2020 intilmoq [uz] รอการออกเสียง รอการออกเสียง