ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
10/09/2011 odenigbo [ig] การออกเสียง : odenigbo โดย chinyere
09/09/2011 trauchle [sco] การออกเสียง : trauchle 0 โหวต
09/09/2011 teuchtar [sco] การออกเสียง : teuchtar 0 โหวต