ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/09/2011 Edinburgh [en] การออกเสียง : Edinburgh 2 โหวต
10/09/2011 Aye [en] การออกเสียง : Aye 0 โหวต
10/09/2011 idiot [sco] การออกเสียง : idiot 0 โหวต
09/09/2011 braw [sco] การออกเสียง : braw 0 โหวต
09/09/2011 speyside [sco] การออกเสียง : speyside 0 โหวต
09/09/2011 Muckle [en] การออกเสียง : Muckle 0 โหวต
09/09/2011 trauchle [sco] การออกเสียง : trauchle 0 โหวต
09/09/2011 Aye [sco] การออกเสียง : Aye 0 โหวต
09/09/2011 teuchtar [sco] การออกเสียง : teuchtar 0 โหวต
09/09/2011 bairn [sco] การออกเสียง : bairn 0 โหวต
09/09/2011 Ullapool [sco] การออกเสียง : Ullapool 0 โหวต
09/09/2011 dreich [sco] การออกเสียง : dreich 2 โหวต
09/09/2011 Cockburnspath [en] การออกเสียง : Cockburnspath 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/09/2011 Inverewe [sco] การออกเสียง : Inverewe 0 โหวต
09/09/2011 Brechin [sco] การออกเสียง : Brechin 0 โหวต
09/09/2011 night [en] การออกเสียง : night 1 โหวต
09/09/2011 outwith [sco] การออกเสียง : outwith 0 โหวต
09/09/2011 wee [en] การออกเสียง : wee 1 โหวต
09/09/2011 quitting [en] การออกเสียง : quitting 1 โหวต
09/09/2011 peace [en] การออกเสียง : peace 3 โหวต
09/09/2011 Glenkinchie [sco] การออกเสียง : Glenkinchie 0 โหวต
09/09/2011 Corstorphine [sco] การออกเสียง : Corstorphine 0 โหวต
09/09/2011 sleekit [sco] การออกเสียง : sleekit 1 โหวต