ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/09/2011 Edinburgh [en] การออกเสียงคำว่า Edinburgh คะแนนโหวต 2 คะแนน
10/09/2011 Aye [en] การออกเสียงคำว่า Aye คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/09/2011 idiot [sco] การออกเสียงคำว่า idiot คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/09/2011 braw [sco] การออกเสียงคำว่า braw คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/09/2011 speyside [sco] การออกเสียงคำว่า speyside คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/09/2011 Muckle [en] การออกเสียงคำว่า Muckle คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/09/2011 trauchle [sco] การออกเสียงคำว่า trauchle คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/09/2011 Aye [sco] การออกเสียงคำว่า Aye คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/09/2011 teuchtar [sco] การออกเสียงคำว่า teuchtar คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/09/2011 bairn [sco] การออกเสียงคำว่า bairn คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/09/2011 Ullapool [sco] การออกเสียงคำว่า Ullapool คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/09/2011 dreich [sco] การออกเสียงคำว่า dreich คะแนนโหวต 2 คะแนน
09/09/2011 Cockburnspath [en] การออกเสียงคำว่า Cockburnspath คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/09/2011 Inverewe [sco] การออกเสียงคำว่า Inverewe คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/09/2011 Brechin [sco] การออกเสียงคำว่า Brechin คะแนนโหวต 1 คะแนน
09/09/2011 night [en] การออกเสียงคำว่า night คะแนนโหวต 1 คะแนน
09/09/2011 outwith [sco] การออกเสียงคำว่า outwith คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/09/2011 wee [en] การออกเสียงคำว่า wee คะแนนโหวต 1 คะแนน
09/09/2011 quitting [en] การออกเสียงคำว่า quitting คะแนนโหวต 1 คะแนน
09/09/2011 peace [en] การออกเสียงคำว่า peace คะแนนโหวต 2 คะแนน
09/09/2011 Glenkinchie [sco] การออกเสียงคำว่า Glenkinchie คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/09/2011 Corstorphine [sco] การออกเสียงคำว่า Corstorphine คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/09/2011 sleekit [sco] การออกเสียงคำว่า sleekit คะแนนโหวต 1 คะแนน