ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/09/2013 ciarla [it] การออกเสียง : ciarla 0 โหวต
30/09/2013 parallelometro [it] การออกเสียง : parallelometro 0 โหวต
24/09/2012 immedesimarsi [it] การออกเสียง : immedesimarsi 0 โหวต
24/09/2012 personalizzato [it] การออกเสียง : personalizzato 0 โหวต
24/09/2012 immedesimazione [it] การออกเสียง : immedesimazione 0 โหวต
24/09/2012 formattazione [it] การออกเสียง : formattazione 0 โหวต
24/09/2012 gerarchicamente [it] การออกเสียง : gerarchicamente 0 โหวต
28/04/2012 Giusi [it] การออกเสียง : Giusi 0 โหวต
22/01/2010 Traiano [it] การออกเสียง : Traiano 0 โหวต
22/01/2010 Rebecca [it] การออกเสียง : Rebecca 1 โหวต
31/12/2009 sciagura [it] การออกเสียง : sciagura 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/12/2009 sottovalutare [it] การออกเสียง : sottovalutare 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/12/2009 quattordicenne [it] การออกเสียง : quattordicenne 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/12/2009 polline [it] การออกเสียง : polline 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/12/2009 Renzo Piano [it] การออกเสียง : Renzo Piano 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/12/2009 Daria Bignardi [it] การออกเสียง : Daria Bignardi 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/12/2009 Paolo Conte [it] การออกเสียง : Paolo Conte 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/12/2009 Milo Manara [it] การออกเสียง : Milo Manara 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/12/2009 Andrea Pazienza [it] การออกเสียง : Andrea Pazienza 0 โหวต