ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
25/02/2013 подчинения [ru] การออกเสียง : подчинения 0 โหวต
25/02/2013 онлайн [ru] การออกเสียง : онлайн 0 โหวต
25/02/2013 мудрым [ru] การออกเสียง : мудрым 0 โหวต
25/02/2013 запрещённый [ru] การออกเสียง : запрещённый 0 โหวต
21/12/2012 трахни [ru] การออกเสียง : трахни -1 โหวต
21/12/2012 эфебофилия [ru] การออกเสียง : эфебофилия -1 โหวต
21/12/2012 расположена [ru] การออกเสียง : расположена 0 โหวต
21/12/2012 открой [ru] การออกเสียง : открой 0 โหวต
21/12/2012 черепицей [ru] การออกเสียง : черепицей 0 โหวต
21/12/2012 оборудована [ru] การออกเสียง : оборудована 0 โหวต
21/12/2012 Ништадт [ru] การออกเสียง : Ништадт 0 โหวต
15/12/2012 пожарный [ru] การออกเสียง : пожарный 0 โหวต
15/12/2012 спасающее [ru] การออกเสียง : спасающее 0 โหวต
15/12/2012 Шишкин Олег Анатольевич [ru] การออกเสียง : Шишкин Олег Анатольевич -1 โหวต
15/12/2012 непоколебимы [ru] การออกเสียง : непоколебимы 0 โหวต
14/12/2012 вылечивать [ru] การออกเสียง : вылечивать 0 โหวต
13/12/2012 инфантильно [ru] การออกเสียง : инфантильно 0 โหวต