ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
25/02/2013 подчинения [ru] การออกเสียงคำว่า подчинения คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/02/2013 онлайн [ru] การออกเสียงคำว่า онлайн คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/02/2013 мудрым [ru] การออกเสียงคำว่า мудрым คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/02/2013 запрещённый [ru] การออกเสียงคำว่า запрещённый คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/12/2012 трахни [ru] การออกเสียงคำว่า трахни คะแนนโหวต -1 คะแนน
21/12/2012 эфебофилия [ru] การออกเสียงคำว่า эфебофилия คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/12/2012 расположена [ru] การออกเสียงคำว่า расположена คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/12/2012 открой [ru] การออกเสียงคำว่า открой คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/12/2012 черепицей [ru] การออกเสียงคำว่า черепицей คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/12/2012 оборудована [ru] การออกเสียงคำว่า оборудована คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/12/2012 Ништадт [ru] การออกเสียงคำว่า Ништадт คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/12/2012 пожарный [ru] การออกเสียงคำว่า пожарный คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/12/2012 спасающее [ru] การออกเสียงคำว่า спасающее คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/12/2012 Шишкин Олег Анатольевич [ru] การออกเสียงคำว่า Шишкин Олег Анатольевич คะแนนโหวต -1 คะแนน
15/12/2012 непоколебимы [ru] การออกเสียงคำว่า непоколебимы คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/12/2012 вылечивать [ru] การออกเสียงคำว่า вылечивать คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/12/2012 инфантильно [ru] การออกเสียงคำว่า инфантильно คะแนนโหวต 0 คะแนน