ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
25/10/2016 Conlaoch [ga] Conlaoch การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2012 mallaidh [ga] mallaidh การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/08/2012 Céibhionn [ga] Céibhionn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/05/2012 paca [ga] paca การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/05/2012 peaca [ga] peaca การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/05/2012 geall [ga] geall การออกเสียง โดยBrendan
02/05/2012 gall [ga] gall การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/05/2012 [ga] fí การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/05/2012 ciumhais [ga] ciumhais การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2012 fichille [ga] fichille การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2012 táiplise [ga] táiplise การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2012 lóin [ga] lóin การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
22/01/2012 tinidh [ga] tinidh การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
22/01/2012 druid [ga] druid การออกเสียง 1คะแนนโหวต
22/01/2012 luí [ga] luí การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
22/01/2012 coillidh [ga] coillidh การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
22/01/2012 leabharthaí [ga] leabharthaí การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด