ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
25/10/2016 Conlaoch [ga] การออกเสียงคำว่า Conlaoch คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/08/2012 mallaidh [ga] การออกเสียงคำว่า mallaidh คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/08/2012 Céibhionn [ga] การออกเสียงคำว่า Céibhionn คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/05/2012 paca [ga] การออกเสียงคำว่า paca คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/05/2012 peaca [ga] การออกเสียงคำว่า peaca คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/05/2012 geall [ga] การออกเสียงคำว่า geall โดย Brendan
02/05/2012 gall [ga] การออกเสียงคำว่า gall คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/05/2012 [ga] การออกเสียงคำว่า fí คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/05/2012 ciumhais [ga] การออกเสียงคำว่า ciumhais คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/04/2012 fichille [ga] การออกเสียงคำว่า fichille คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/04/2012 táiplise [ga] การออกเสียงคำว่า táiplise คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/04/2012 lóin [ga] การออกเสียงคำว่า lóin คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
22/01/2012 tinidh [ga] การออกเสียงคำว่า tinidh คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
22/01/2012 druid [ga] การออกเสียงคำว่า druid คะแนนโหวต 1 คะแนน
22/01/2012 luí [ga] การออกเสียงคำว่า luí คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
22/01/2012 coillidh [ga] การออกเสียงคำว่า coillidh คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
22/01/2012 leabharthaí [ga] การออกเสียงคำว่า leabharthaí คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด