ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/03/2010 avocaillon [fr] การออกเสียงคำว่า avocaillon คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/03/2010 hyperprésident [fr] การออกเสียงคำว่า hyperprésident คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/03/2010 percher [fr] การออกเสียงคำว่า percher คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/03/2010 tombeau [fr] การออกเสียงคำว่า tombeau คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/03/2010 grogner [fr] การออกเสียงคำว่า grogner คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/03/2010 coiffer [fr] การออกเสียงคำว่า coiffer คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/03/2010 lisser [fr] การออกเสียงคำว่า lisser คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/03/2010 perchoir [fr] การออกเสียงคำว่า perchoir คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/03/2010 s'égosiller [fr] การออกเสียงคำว่า s'égosiller คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/03/2010 siffler [fr] การออกเสียงคำว่า siffler คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/03/2010 impayé [fr] การออกเสียงคำว่า impayé คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/03/2010 poinçonneur [fr] การออกเสียงคำว่า poinçonneur คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/03/2010 inexact [fr] การออกเสียงคำว่า inexact คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/03/2010 puriste [fr] การออกเสียงคำว่า puriste คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/03/2010 condamnable [fr] การออกเสียงคำว่า condamnable คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/03/2010 chômeur [fr] การออกเสียงคำว่า chômeur คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/03/2010 fascine [fr] การออกเสียงคำว่า fascine คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/03/2010 apostille [fr] การออกเสียงคำว่า apostille คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/03/2010 ministrable [fr] การออกเสียงคำว่า ministrable คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/03/2010 déblatérer [fr] การออกเสียงคำว่า déblatérer คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/03/2010 angulaire [fr] การออกเสียงคำว่า angulaire คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/03/2010 sertissage [fr] การออกเสียงคำว่า sertissage คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/03/2010 palinodie [fr] การออกเสียงคำว่า palinodie คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/03/2010 barbichu [fr] การออกเสียงคำว่า barbichu คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/03/2010 barbichette [fr] การออกเสียงคำว่า barbichette คะแนนโหวต -1 คะแนน
24/03/2010 suranné [fr] การออกเสียงคำว่า suranné คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/03/2010 patinoire [fr] การออกเสียงคำว่า patinoire คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/03/2010 Landerneau [fr] การออกเสียงคำว่า Landerneau คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/03/2010 beaux rêves [fr] การออกเสียงคำว่า beaux rêves คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/03/2010 Henri-Marie Beyle, Stendhal [fr] การออกเสียงคำว่า Henri-Marie Beyle, Stendhal คะแนนโหวต 0 คะแนน