ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
03/10/2012 ráiteque [pt] การออกเสียงคำว่า ráiteque คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 limpa-fossa [pt] การออกเสียงคำว่า limpa-fossa คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 alcalóide [pt] การออกเสียงคำว่า alcalóide คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 metafísica [pt] การออกเสียงคำว่า metafísica คะแนนโหวต 0 คะแนน