ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/01/2013 zürstòf [pap] การออกเสียง : zürstòf 0 โหวต
17/01/2013 klòròks [pap] การออกเสียง : klòròks -1 โหวต
17/01/2013 Bonaire [pap] การออกเสียง : Bonaire 0 โหวต
17/01/2013 menospresiá [pap] การออกเสียง : menospresiá 0 โหวต