ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/03/2010 bem-vindo [pt] การออกเสียงคำว่า bem-vindo คะแนนโหวต -1 คะแนน
11/11/2008 z-axis [en] การออกเสียงคำว่า z-axis คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/11/2008 barbecue [en] การออกเสียงคำว่า barbecue คะแนนโหวต -1 คะแนน
11/11/2008 antidisestablishmentarianism [en] การออกเสียงคำว่า antidisestablishmentarianism คะแนนโหวต 1 คะแนน
11/11/2008 train [en] การออกเสียงคำว่า train คะแนนโหวต 5 คะแนน
11/11/2008 London [en] การออกเสียงคำว่า London คะแนนโหวต 4 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/11/2008 colour [en] การออกเสียงคำว่า colour คะแนนโหวต 1 คะแนน