ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
18/03/2010 fluídicas [pt] fluídicas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/03/2010 consecutivas [pt] consecutivas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/03/2010 interrogações [pt] interrogações การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/03/2010 perambulamos [pt] perambulamos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/03/2010 atingem [pt] atingem การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/03/2010 vaidosos [pt] vaidosos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/03/2010 descambar [pt] descambar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/03/2010 constituídas [pt] constituídas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/03/2010 microscópicas [pt] microscópicas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/03/2010 detestadas [pt] detestadas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/03/2010 abusamos [pt] abusamos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/03/2010 cancerosa [pt] cancerosa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/03/2010 paternalmente [pt] paternalmente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/03/2010 obsidiados [pt] obsidiados การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/03/2010 gastaríamos [pt] gastaríamos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/07/2009 Gilmar [pt] Gilmar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/07/2009 estalagem [pt] estalagem การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/07/2009 interrogativo [pt] interrogativo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/07/2009 estagnação [pt] estagnação การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/07/2009 estagnar [pt] estagnar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/07/2009 obstetriz [pt] obstetriz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/07/2009 alergia [pt] alergia การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/07/2009 conselho [pt] conselho การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/07/2009 purê [pt] purê การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/07/2009 Luiz Felipe Scolari [pt] Luiz Felipe Scolari การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/07/2009 Conceição do Rio Verde [pt] Conceição do Rio Verde การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/07/2009 Luis Fabiano [pt] Luis Fabiano การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/07/2009 esquivar [pt] esquivar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/07/2009 esquina [pt] esquina การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/07/2009 privativamente [pt] privativamente การออกเสียง 0คะแนนโหวต