ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
18/03/2010 fluídicas [pt] การออกเสียงคำว่า fluídicas คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/03/2010 consecutivas [pt] การออกเสียงคำว่า consecutivas คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/03/2010 interrogações [pt] การออกเสียงคำว่า interrogações คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/03/2010 perambulamos [pt] การออกเสียงคำว่า perambulamos คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/03/2010 atingem [pt] การออกเสียงคำว่า atingem คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/03/2010 vaidosos [pt] การออกเสียงคำว่า vaidosos คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/03/2010 descambar [pt] การออกเสียงคำว่า descambar คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/03/2010 constituídas [pt] การออกเสียงคำว่า constituídas คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/03/2010 microscópicas [pt] การออกเสียงคำว่า microscópicas คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/03/2010 detestadas [pt] การออกเสียงคำว่า detestadas คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/03/2010 abusamos [pt] การออกเสียงคำว่า abusamos คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/03/2010 cancerosa [pt] การออกเสียงคำว่า cancerosa คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/03/2010 paternalmente [pt] การออกเสียงคำว่า paternalmente คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/03/2010 obsidiados [pt] การออกเสียงคำว่า obsidiados คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/03/2010 gastaríamos [pt] การออกเสียงคำว่า gastaríamos คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/07/2009 Gilmar [pt] การออกเสียงคำว่า Gilmar คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/07/2009 estalagem [pt] การออกเสียงคำว่า estalagem คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/07/2009 interrogativo [pt] การออกเสียงคำว่า interrogativo คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/07/2009 estagnação [pt] การออกเสียงคำว่า estagnação คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/07/2009 estagnar [pt] การออกเสียงคำว่า estagnar คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/07/2009 obstetriz [pt] การออกเสียงคำว่า obstetriz คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/07/2009 alergia [pt] การออกเสียงคำว่า alergia คะแนนโหวต 1 คะแนน
23/07/2009 conselho [pt] การออกเสียงคำว่า conselho คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/07/2009 purê [pt] การออกเสียงคำว่า purê คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/07/2009 Luiz Felipe Scolari [pt] การออกเสียงคำว่า Luiz Felipe Scolari คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/07/2009 Conceição do Rio Verde [pt] การออกเสียงคำว่า Conceição do Rio Verde คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/07/2009 Luis Fabiano [pt] การออกเสียงคำว่า Luis Fabiano คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/07/2009 esquivar [pt] การออกเสียงคำว่า esquivar คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/07/2009 esquina [pt] การออกเสียงคำว่า esquina คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/07/2009 privativamente [pt] การออกเสียงคำว่า privativamente คะแนนโหวต 0 คะแนน