ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
18/03/2010 fluídicas [pt] การออกเสียง : fluídicas 0 โหวต
18/03/2010 consecutivas [pt] การออกเสียง : consecutivas 0 โหวต
18/03/2010 interrogações [pt] การออกเสียง : interrogações 0 โหวต
18/03/2010 perambulamos [pt] การออกเสียง : perambulamos 0 โหวต
18/03/2010 atingem [pt] การออกเสียง : atingem 0 โหวต
18/03/2010 vaidosos [pt] การออกเสียง : vaidosos 0 โหวต
18/03/2010 descambar [pt] การออกเสียง : descambar 0 โหวต
18/03/2010 constituídas [pt] การออกเสียง : constituídas 0 โหวต
18/03/2010 microscópicas [pt] การออกเสียง : microscópicas 0 โหวต
18/03/2010 detestadas [pt] การออกเสียง : detestadas 0 โหวต
18/03/2010 abusamos [pt] การออกเสียง : abusamos 0 โหวต
18/03/2010 cancerosa [pt] การออกเสียง : cancerosa 0 โหวต
18/03/2010 paternalmente [pt] การออกเสียง : paternalmente 0 โหวต
18/03/2010 obsidiados [pt] การออกเสียง : obsidiados 0 โหวต
18/03/2010 gastaríamos [pt] การออกเสียง : gastaríamos 0 โหวต
23/07/2009 Gilmar [pt] การออกเสียง : Gilmar 0 โหวต
23/07/2009 estalagem [pt] การออกเสียง : estalagem 0 โหวต
23/07/2009 interrogativo [pt] การออกเสียง : interrogativo 0 โหวต
23/07/2009 estagnação [pt] การออกเสียง : estagnação 0 โหวต
23/07/2009 estagnar [pt] การออกเสียง : estagnar 0 โหวต
23/07/2009 obstetriz [pt] การออกเสียง : obstetriz 0 โหวต
23/07/2009 alergia [pt] การออกเสียง : alergia 1 โหวต
23/07/2009 conselho [pt] การออกเสียง : conselho 0 โหวต
23/07/2009 purê [pt] การออกเสียง : purê 0 โหวต
23/07/2009 Luiz Felipe Scolari [pt] การออกเสียง : Luiz Felipe Scolari 0 โหวต
23/07/2009 Conceição do Rio Verde [pt] การออกเสียง : Conceição do Rio Verde 0 โหวต
23/07/2009 Luis Fabiano [pt] การออกเสียง : Luis Fabiano 0 โหวต
23/07/2009 esquivar [pt] การออกเสียง : esquivar 0 โหวต
23/07/2009 esquina [pt] การออกเสียง : esquina 0 โหวต
23/07/2009 privativamente [pt] การออกเสียง : privativamente 0 โหวต