สมาชิก:

Lemonz

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Lemonz

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
03/09/2013 telda [fo] การออกเสียง : telda 0 โหวต
03/09/2013 Løgting [fo] การออกเสียง : Løgting 0 โหวต
03/09/2013 fótur [fo] การออกเสียง : fótur 0 โหวต
03/09/2013 fingur [fo] การออกเสียง : fingur 0 โหวต
03/09/2013 Albogi [fo] การออกเสียง : Albogi 0 โหวต
03/09/2013 hond [fo] การออกเสียง : hond 0 โหวต
03/09/2013 bein [fo] การออกเสียง : bein 0 โหวต
03/09/2013 knæ [fo] การออกเสียง : knæ 0 โหวต
03/09/2013 armur [fo] การออกเสียง : armur 0 โหวต
03/09/2013 Lekifingur [fo] การออกเสียง : Lekifingur 0 โหวต
03/09/2013 enni [fo] การออกเสียง : enni 0 โหวต
03/09/2013 kroppur [fo] การออกเสียง : kroppur 0 โหวต
03/09/2013 Tummil [fo] การออกเสียง : Tummil 0 โหวต
03/09/2013 Lítlifingur [fo] การออกเสียง : Lítlifingur 0 โหวต
03/09/2013 mutla [fo] การออกเสียง : mutla 0 โหวต
03/09/2013 Longutong [fo] การออกเสียง : Longutong 0 โหวต
03/09/2013 Skøvningur [fo] การออกเสียง : Skøvningur 0 โหวต
03/09/2013 Økul [fo] การออกเสียง : Økul 0 โหวต
03/09/2013 Skinnabein [fo] การออกเสียง : Skinnabein 0 โหวต
03/09/2013 telja [fo] การออกเสียง : telja 0 โหวต
03/09/2013 práta [fo] การออกเสียง : práta 0 โหวต
03/09/2013 tvætla [fo] การออกเสียง : tvætla 0 โหวต
03/09/2013 Lesa [fo] การออกเสียง : Lesa 0 โหวต
03/09/2013 navnorð [fo] การออกเสียง : navnorð 0 โหวต
03/09/2013 lýsingarorð [fo] การออกเสียง : lýsingarorð 0 โหวต
03/09/2013 sagnorð [fo] การออกเสียง : sagnorð 0 โหวต
03/09/2013 talorð [fo] การออกเสียง : talorð 0 โหวต
03/09/2013 hvørfall [fo] การออกเสียง : hvørfall 0 โหวต
03/09/2013 hvønnfall [fo] การออกเสียง : hvønnfall 0 โหวต
03/09/2013 hvørjumfall [fo] การออกเสียง : hvørjumfall 0 โหวต