ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
17/12/2009 Kartäuser [de] Kartäuser การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/12/2009 Peter Sloterdijk [de] Peter Sloterdijk การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/12/2009 Sturmabteilung [de] Sturmabteilung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/12/2009 κοντά [el] κοντά การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2009 ποίημα [grc] ποίημα การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2009 Κέλσος [grc] Κέλσος การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2009 Ἑλλάς [grc] Ἑλλάς การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2009 χίλιοι [grc] χίλιοι การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/07/2009 μέτρον [grc] μέτρον การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2009 στρατηγοί [grc] στρατηγοί การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/07/2009 Περσεύς [grc] Περσεύς การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/07/2009 Ἑκάτη [grc] Ἑκάτη การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/06/2009 Στησίχορος [grc] Στησίχορος การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/06/2009 ξεχνάω [el] ξεχνάω การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/06/2009 συγχωρώ [el] συγχωρώ การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/06/2009 πηρούνι [el] πηρούνι การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/06/2009 παχύς [el] παχύς การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 ωμέγα [el] ωμέγα การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/06/2009 ψι [el] ψι การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/06/2009 χι [el] χι การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 φι [el] φι การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 ύψιλον [el] ύψιλον การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 ταυ [el] ταυ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 σίγμα [el] σίγμα การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 ρω [el] ρω การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 πι [el] πι การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 όμικρον [el] όμικρον การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 ξι [el] ξι การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 νυ [el] νυ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 μυ [el] μυ การออกเสียง 0คะแนนโหวต