ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
21/02/2018 fumando [es] การออกเสียง : fumando 0 โหวต
20/02/2018 el miércoles [es] การออกเสียง : el miércoles 0 โหวต
20/02/2018 me da corta [es] การออกเสียง : me da corta 0 โหวต
20/02/2018 abusar de [es] การออกเสียง : abusar de 0 โหวต
20/02/2018 bajo sospecha [es] การออกเสียง : bajo sospecha 0 โหวต
24/06/2017 Burlemos [es] การออกเสียง : Burlemos 0 โหวต
24/06/2017 aburren [es] การออกเสียง : aburren 0 โหวต
24/06/2017 faunas [es] การออกเสียง : faunas 0 โหวต
24/06/2017 tratante [es] การออกเสียง : tratante 0 โหวต
18/06/2017 desdramatizar [es] การออกเสียง : desdramatizar 0 โหวต
18/06/2017 oh [es] การออกเสียง : oh 0 โหวต
18/06/2017 dependerá [es] การออกเสียง : dependerá 0 โหวต
30/05/2017 menso [es] การออกเสียง : menso 0 โหวต
20/05/2017 lagrima [es] การออกเสียง : lagrima 0 โหวต
20/05/2017 oxitipan [es] การออกเสียง : oxitipan 0 โหวต
20/05/2017 retuerzan [es] การออกเสียง : retuerzan 0 โหวต
22/04/2017 cansera [es] การออกเสียง : cansera 0 โหวต
22/04/2017 buchinche [es] การออกเสียง : buchinche 0 โหวต
22/04/2017 por remate [es] การออกเสียง : por remate 0 โหวต
22/04/2017 encamina [es] การออกเสียง : encamina 0 โหวต
22/04/2017 soy yo [es] การออกเสียง : soy yo 0 โหวต
22/04/2017 estasifobia [es] การออกเสียง : estasifobia 0 โหวต
22/04/2017 negrofobia [es] การออกเสียง : negrofobia 0 โหวต
22/04/2017 quitense [es] การออกเสียง : quitense 0 โหวต
22/04/2017 huevo de faltriquera [es] การออกเสียง : huevo de faltriquera 0 โหวต
22/04/2017 micofobia [es] การออกเสียง : micofobia 0 โหวต
22/04/2017 ponganse [es] การออกเสียง : ponganse 0 โหวต
22/04/2017 aplicabilidad [es] การออกเสียง : aplicabilidad 0 โหวต
22/04/2017 por cierto (que) [es] การออกเสียง : por cierto (que) 0 โหวต
22/04/2017 resposado [es] การออกเสียง : resposado 0 โหวต