ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
12/07/2017 junction [en] junction การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2017 activise [en] activise การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2017 activization [en] activization การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2017 towhee [en] towhee การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2014 Microsoft Outlook [en] Microsoft Outlook การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2014 food court [en] food court การออกเสียง 1คะแนนโหวต
05/06/2011 Jessie J [en] Jessie J การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/03/2011 technical [en] technical การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/03/2011 wooden spoon [en] wooden spoon การออกเสียง 1คะแนนโหวต
08/03/2011 disgrace [en] disgrace การออกเสียง 1คะแนนโหวต
08/03/2011 crocodile tears [en] crocodile tears การออกเสียง 1คะแนนโหวต
08/03/2011 spider orchid [en] spider orchid การออกเสียง 1คะแนนโหวต
08/03/2011 saving grace [en] saving grace การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/03/2011 university [en] university การออกเสียง 3คะแนนโหวต
08/03/2011 Bill Clinton [en] Bill Clinton การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/03/2011 grangerize [en] grangerize การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/03/2011 Starbucks [en] Starbucks การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/03/2011 David Seidler [en] David Seidler การออกเสียง 0คะแนนโหวต