ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/07/2017 junction [en] การออกเสียงคำว่า junction คะแนนโหวต -1 คะแนน
12/07/2017 activise [en] การออกเสียงคำว่า activise คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2017 activization [en] การออกเสียงคำว่า activization คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2017 towhee [en] การออกเสียงคำว่า towhee คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2014 Microsoft Outlook [en] การออกเสียงคำว่า Microsoft Outlook คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2014 food court [en] การออกเสียงคำว่า food court คะแนนโหวต 1 คะแนน
05/06/2011 Jessie J [en] การออกเสียงคำว่า Jessie J คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/03/2011 technical [en] การออกเสียงคำว่า technical คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/03/2011 wooden spoon [en] การออกเสียงคำว่า wooden spoon คะแนนโหวต 1 คะแนน
08/03/2011 disgrace [en] การออกเสียงคำว่า disgrace คะแนนโหวต 1 คะแนน
08/03/2011 crocodile tears [en] การออกเสียงคำว่า crocodile tears คะแนนโหวต 1 คะแนน
08/03/2011 spider orchid [en] การออกเสียงคำว่า spider orchid คะแนนโหวต 1 คะแนน
08/03/2011 saving grace [en] การออกเสียงคำว่า saving grace คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/03/2011 university [en] การออกเสียงคำว่า university คะแนนโหวต 4 คะแนน
08/03/2011 Bill Clinton [en] การออกเสียงคำว่า Bill Clinton คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/03/2011 grangerize [en] การออกเสียงคำว่า grangerize คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/03/2011 Starbucks [en] การออกเสียงคำว่า Starbucks คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/03/2011 David Seidler [en] การออกเสียงคำว่า David Seidler คะแนนโหวต 0 คะแนน