ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
02/10/2010 stolen [no] การออกเสียง : stolen 1 โหวต
02/10/2010 stoler [no] การออกเสียง : stoler 0 โหวต
02/10/2010 stolene [no] การออกเสียง : stolene 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2010 veien [no] การออกเสียง : veien 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2010 følelsene [no] การออกเสียง : følelsene 0 โหวต
02/10/2010 jenter [no] การออกเสียง : jenter 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2010 utgreiing [no] การออกเสียง : utgreiing 0 โหวต
02/10/2010 baker [no] การออกเสียง : baker 0 โหวต
02/10/2010 brødene [no] การออกเสียง : brødene 0 โหวต
02/10/2010 skålvekt [no] การออกเสียง : skålvekt 0 โหวต
02/10/2010 tørste [no] การออกเสียง : tørste 0 โหวต
02/10/2010 typisk [no] การออกเสียง : typisk 0 โหวต
02/10/2010 strengt [no] การออกเสียง : strengt 0 โหวต
02/10/2010 selv om [no] การออกเสียง : selv om 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2010 glem [no] การออกเสียง : glem 0 โหวต
02/10/2010 sytten [no] การออกเสียง : sytten 1 โหวต
02/10/2010 forbudt [no] การออกเสียง : forbudt 0 โหวต
02/10/2010 søt [no] การออกเสียง : søt 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2010 rundt [no] การออกเสียง : rundt 0 โหวต
02/10/2010 kjedelige [no] การออกเสียง : kjedelige 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2010 tykk [no] การออกเสียง : tykk 0 โหวต
02/10/2010 tykt [no] การออกเสียง : tykt 0 โหวต
02/10/2010 tykke [no] การออกเสียง : tykke 0 โหวต
02/10/2010 hundre [no] การออกเสียง : hundre 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2010 skredder [no] การออกเสียง : skredder 0 โหวต
02/10/2010 holdeplass [no] การออกเสียง : holdeplass 0 โหวต
02/10/2010 forsikring [no] การออกเสียง : forsikring 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2010 gruvearbeider [no] การออกเสียง : gruvearbeider 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2010 ingeniør [no] การออกเสียง : ingeniør 0 โหวต
02/10/2010 grønne [no] การออกเสียง : grønne 0 โหวต