ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/10/2010 kostyme [no] การออกเสียง : kostyme 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/10/2010 kvartal [no] การออกเสียง : kvartal 0 โหวต
04/10/2010 trau [no] การออกเสียง : trau 0 โหวต
04/10/2010 tak [no] การออกเสียง : tak 0 โหวต
04/10/2010 håpe [no] การออกเสียง : håpe 0 โหวต
04/10/2010 kontor [no] การออกเสียง : kontor 0 โหวต
04/10/2010 område [no] การออกเสียง : område 0 โหวต
04/10/2010 reklame [no] การออกเสียง : reklame 0 โหวต
04/10/2010 ro [no] การออกเสียง : ro 0 โหวต
04/10/2010 bråk [no] การออกเสียง : bråk 0 โหวต
04/10/2010 saus [no] การออกเสียง : saus 0 โหวต
04/10/2010 skjerf [no] การออกเสียง : skjerf 0 โหวต
04/10/2010 slott [no] การออกเสียง : slott 0 โหวต
04/10/2010 snøskred [no] การออกเสียง : snøskred 0 โหวต
04/10/2010 Svartedauden [no] การออกเสียง : Svartedauden 0 โหวต
04/10/2010 trygd [no] การออกเสียง : trygd 0 โหวต
04/10/2010 kua [no] การออกเสียง : kua 0 โหวต
04/10/2010 helt [no] การออกเสียง : helt 0 โหวต
04/10/2010 klokke [no] การออกเสียง : klokke 0 โหวต
04/10/2010 feil [no] การออกเสียง : feil 0 โหวต
04/10/2010 Peter Waage [no] การออกเสียง : Peter Waage 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/10/2010 Cato Maximilian Guldberg [no] การออกเสียง : Cato Maximilian Guldberg 0 โหวต
04/10/2010 Sollid [no] การออกเสียง : Sollid 0 โหวต
02/10/2010 tårn [no] การออกเสียง : tårn 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2010 uavhengighet [no] การออกเสียง : uavhengighet 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2010 viskelær [no] การออกเสียง : viskelær 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2010 ser deg senere [no] การออกเสียง : ser deg senere 0 โหวต
02/10/2010 bilen [no] การออกเสียง : bilen 1 โหวต
02/10/2010 biler [no] การออกเสียง : biler 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2010 bilene [no] การออกเสียง : bilene 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด