ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/10/2010 nok [no] การออกเสียง : nok 1 โหวต
04/10/2010 selvfølgelig [no] การออกเสียง : selvfølgelig 0 โหวต
04/10/2010 litt [no] การออกเสียง : litt 0 โหวต
04/10/2010 men [no] การออกเสียง : men 0 โหวต
04/10/2010 fordi [no] การออกเสียง : fordi 0 โหวต
04/10/2010 nær [no] การออกเสียง : nær 0 โหวต
04/10/2010 bak [no] การออกเสียง : bak 0 โหวต
04/10/2010 melon [no] การออกเสียง : melon 0 โหวต
04/10/2010 mens [no] การออกเสียง : mens 0 โหวต
04/10/2010 uten [no] การออกเสียง : uten 0 โหวต
04/10/2010 til tross for [no] การออกเสียง : til tross for 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/10/2010 ifølge [no] การออกเสียง : ifølge 1 โหวต
04/10/2010 på toppen av [no] การออกเสียง : på toppen av 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/10/2010 utenfor [no] การออกเสียง : utenfor 0 โหวต
04/10/2010 etasje [no] การออกเสียง : etasje 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/10/2010 hvor mange [no] การออกเสียง : hvor mange 0 โหวต
04/10/2010 hvor mye [no] การออกเสียง : hvor mye 0 โหวต
04/10/2010 i midten [no] การออกเสียง : i midten 0 โหวต
04/10/2010 allment [no] การออกเสียง : allment 0 โหวต
04/10/2010 sjeldent [no] การออกเสียง : sjeldent 0 โหวต
04/10/2010 trøtt [no] การออกเสียง : trøtt 0 โหวต
04/10/2010 syk [no] การออกเสียง : syk 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/10/2010 trist [no] การออกเสียง : trist 0 โหวต
04/10/2010 varm [no] การออกเสียง : varm 1 โหวต
04/10/2010 søvnig [no] การออกเสียง : søvnig 0 โหวต
04/10/2010 skam [no] การออกเสียง : skam 0 โหวต
04/10/2010 stolt [no] การออกเสียง : stolt 0 โหวต
04/10/2010 våken [no] การออกเสียง : våken 0 โหวต
04/10/2010 opprørt [no] การออกเสียง : opprørt 0 โหวต
04/10/2010 kjede seg [no] การออกเสียง : kjede seg 0 โหวต