ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
01/11/2010 sted [no] การออกเสียง : sted 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/11/2010 trett [no] การออกเสียง : trett 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/11/2010 særlig [no] การออกเสียง : særlig 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/11/2010 samtidig [no] การออกเสียง : samtidig 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/11/2010 svært [no] การออกเสียง : svært 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/11/2010 morgenstemning [no] การออกเสียง : morgenstemning 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/11/2010 resymere [no] การออกเสียง : resymere 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/11/2010 nei takk [no] การออกเสียง : nei takk 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/11/2010 Edvald [no] การออกเสียง : Edvald 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/11/2010 Svein Vold [no] การออกเสียง : Svein Vold 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/11/2010 Gabriel Rasch [no] การออกเสียง : Gabriel Rasch 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/11/2010 røker [no] การออกเสียง : røker 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/11/2010 denne [no] การออกเสียง : denne 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/11/2010 stort [no] การออกเสียง : stort 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/11/2010 tøv [no] การออกเสียง : tøv 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/11/2010 misforstått [no] การออกเสียง : misforstått 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/11/2010 makt [no] การออกเสียง : makt 1 โหวต
01/11/2010 krykke [no] การออกเสียง : krykke 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/11/2010 vakt [no] การออกเสียง : vakt 1 โหวต
01/11/2010 Storbritannia [no] การออกเสียง : Storbritannia 0 โหวต
01/11/2010 slukke [no] การออกเสียง : slukke 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/11/2010 lukke [no] การออกเสียง : lukke 0 โหวต
01/11/2010 mening [no] การออกเสียง : mening 1 โหวต
01/11/2010 forståelse [no] การออกเสียง : forståelse 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/11/2010 tjueen [no] การออกเสียง : tjueen 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/11/2010 trettien [no] การออกเสียง : trettien 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/11/2010 poeng [no] การออกเสียง : poeng 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/11/2010 århundre [no] การออกเสียง : århundre 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/11/2010 elleve [no] การออกเสียง : elleve 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/11/2010 tolv [no] การออกเสียง : tolv 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด