ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
01/11/2010 elleve [no] การออกเสียง : elleve 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/11/2010 tolv [no] การออกเสียง : tolv 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/11/2010 tretten [no] การออกเสียง : tretten 2 โหวต
01/11/2010 tolvte [no] การออกเสียง : tolvte 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/11/2010 unntak [no] การออกเสียง : unntak 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/11/2010 forretning [no] การออกเสียง : forretning 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/11/2010 helst [no] การออกเสียง : helst 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/10/2010 nærmest [no] การออกเสียง : nærmest 0 โหวต
13/10/2010 riktig [no] การออกเสียง : riktig 1 โหวต
13/10/2010 svær [no] การออกเสียง : svær 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/10/2010 kaudervelsk [no] การออกเสียง : kaudervelsk 0 โหวต
13/10/2010 keive [no] การออกเสียง : keive 0 โหวต
13/10/2010 kjenning [no] การออกเสียง : kjenning 0 โหวต
13/10/2010 stangselleri [no] การออกเสียง : stangselleri 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/10/2010 onomatopoetikon [no] การออกเสียง : onomatopoetikon 0 โหวต
13/10/2010 knaost [no] การออกเสียง : knaost 0 โหวต
13/10/2010 grøft [no] การออกเสียง : grøft 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/10/2010 klander [no] การออกเสียง : klander 0 โหวต
13/10/2010 kjevle [no] การออกเสียง : kjevle 0 โหวต
13/10/2010 spire [no] การออกเสียง : spire 0 โหวต
13/10/2010 stål [no] การออกเสียง : stål 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/10/2010 surhet [no] การออกเสียง : surhet 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/10/2010 syre [no] การออกเสียง : syre 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/10/2010 trekkspill [no] การออกเสียง : trekkspill 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/10/2010 holdning [no] การออกเสียง : holdning 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/10/2010 skuespillerinne [no] การออกเสียง : skuespillerinne 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/10/2010 vannfarge [no] การออกเสียง : vannfarge 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/10/2010 spåmann [no] การออกเสียง : spåmann 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/10/2010 ungdomsårene [no] การออกเสียง : ungdomsårene 0 โหวต
13/10/2010 adrenalin [no] การออกเสียง : adrenalin 1 โหวต