ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/09/2010 skyggelegge [no] การออกเสียง : skyggelegge 0 โหวต
17/09/2010 stiger [no] การออกเสียง : stiger 0 โหวต
17/09/2010 Sover [no] การออกเสียง : Sover 0 โหวต
17/09/2010 svek [no] การออกเสียง : svek 0 โหวต
17/09/2010 synes [no] การออกเสียง : synes 0 โหวต
17/09/2010 synger [no] การออกเสียง : synger 0 โหวต
17/09/2010 sang [no] การออกเสียง : sang 0 โหวต
17/09/2010 kuene [no] การออกเสียง : kuene 0 โหวต
17/09/2010 kona [no] การออกเสียง : kona 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/09/2010 konene [no] การออกเสียง : konene 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/09/2010 året [no] การออกเสียง : året 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/09/2010 årene [no] การออกเสียง : årene 0 โหวต
17/09/2010 huset [no] การออกเสียง : huset 0 โหวต
17/09/2010 selvbeherskelse [no] การออกเสียง : selvbeherskelse 0 โหวต
17/09/2010 klokka [no] การออกเสียง : klokka 0 โหวต
17/09/2010 kjøpe [no] การออกเสียง : kjøpe 0 โหวต
17/09/2010 trær [no] การออกเสียง : trær 0 โหวต
17/09/2010 ankler [no] การออกเสียง : ankler 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/09/2010 hånd [no] การออกเสียง : hånd 0 โหวต
17/09/2010 natt [no] การออกเสียง : natt 0 โหวต
17/09/2010 Hund [no] การออกเสียง : Hund 0 โหวต
17/09/2010 selvoppofrelse [no] การออกเสียง : selvoppofrelse 0 โหวต
17/09/2010 sinnelag [no] การออกเสียง : sinnelag 0 โหวต
17/09/2010 sjakkspill [no] การออกเสียง : sjakkspill 0 โหวต
17/09/2010 skive [no] การออกเสียง : skive 0 โหวต
17/09/2010 kveite [no] การออกเสียง : kveite 0 โหวต
17/09/2010 lått [no] การออกเสียง : lått 0 โหวต
17/09/2010 Kveim [no] การออกเสียง : Kveim 0 โหวต
17/09/2010 Refsum [no] การออกเสียง : Refsum 0 โหวต
17/09/2010 Sæthre [no] การออกเสียง : Sæthre 0 โหวต