ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
01/11/2010 speilet [no] การออกเสียงคำว่า speilet คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/11/2010 øyne [no] การออกเสียงคำว่า øyne คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/11/2010 sted [no] การออกเสียงคำว่า sted คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/11/2010 trett [no] การออกเสียงคำว่า trett คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/11/2010 særlig [no] การออกเสียงคำว่า særlig คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/11/2010 samtidig [no] การออกเสียงคำว่า samtidig คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/11/2010 svært [no] การออกเสียงคำว่า svært คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/11/2010 morgenstemning [no] การออกเสียงคำว่า morgenstemning คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/11/2010 resymere [no] การออกเสียงคำว่า resymere คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/11/2010 nei takk [no] การออกเสียงคำว่า nei takk คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/11/2010 Edvald [no] การออกเสียงคำว่า Edvald คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/11/2010 Svein Vold [no] การออกเสียงคำว่า Svein Vold คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/11/2010 Gabriel Rasch [no] การออกเสียงคำว่า Gabriel Rasch คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/11/2010 røker [no] การออกเสียงคำว่า røker คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/11/2010 denne [no] การออกเสียงคำว่า denne คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/11/2010 stort [no] การออกเสียงคำว่า stort คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/11/2010 tøv [no] การออกเสียงคำว่า tøv คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/11/2010 misforstått [no] การออกเสียงคำว่า misforstått คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/11/2010 makt [no] การออกเสียงคำว่า makt คะแนนโหวต 1 คะแนน
01/11/2010 krykke [no] การออกเสียงคำว่า krykke คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/11/2010 vakt [no] การออกเสียงคำว่า vakt คะแนนโหวต 1 คะแนน
01/11/2010 Storbritannia [no] การออกเสียงคำว่า Storbritannia คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/11/2010 slukke [no] การออกเสียงคำว่า slukke คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/11/2010 lukke [no] การออกเสียงคำว่า lukke คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/11/2010 mening [no] การออกเสียงคำว่า mening คะแนนโหวต 1 คะแนน
01/11/2010 forståelse [no] การออกเสียงคำว่า forståelse คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/11/2010 tjueen [no] การออกเสียงคำว่า tjueen คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/11/2010 trettien [no] การออกเสียงคำว่า trettien คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/11/2010 poeng [no] การออกเสียงคำว่า poeng คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/11/2010 århundre [no] การออกเสียงคำว่า århundre คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด