ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
28/05/2011 Vinzaglio [it] การออกเสียง : Vinzaglio 0 โหวต
28/05/2011 Estathé [it] การออกเสียง : Estathé 0 โหวต
28/05/2011 cosmologico [it] การออกเสียง : cosmologico 0 โหวต
28/05/2011 scrittrice [it] การออกเสียง : scrittrice 0 โหวต
28/05/2011 Bicinicco [it] การออกเสียง : Bicinicco 0 โหวต
08/05/2011 galvanotipista [it] การออกเสียง : galvanotipista 0 โหวต
08/05/2011 araliano [it] การออกเสียง : araliano 0 โหวต
08/05/2011 Bragagnolo [it] การออกเสียง : Bragagnolo 0 โหวต
08/05/2011 ergoterapista [it] การออกเสียง : ergoterapista 0 โหวต
08/05/2011 geodesista [it] การออกเสียง : geodesista 0 โหวต
08/05/2011 fiumano [it] การออกเสียง : fiumano 0 โหวต
08/05/2011 fitodepurazione [it] การออกเสียง : fitodepurazione 0 โหวต
08/05/2011 fotofosforilazione ciclica [it] การออกเสียง : fotofosforilazione ciclica 0 โหวต
08/05/2011 confederale [it] การออกเสียง : confederale 0 โหวต
08/05/2011 spupazzare [it] การออกเสียง : spupazzare 0 โหวต
08/05/2011 strinare [it] การออกเสียง : strinare 0 โหวต
08/05/2011 strinarsi [it] การออกเสียง : strinarsi 0 โหวต
08/05/2011 strinato [it] การออกเสียง : strinato 0 โหวต
08/05/2011 Ramazzotti [it] การออกเสียง : Ramazzotti 0 โหวต
08/05/2011 slippino [it] การออกเสียง : slippino 0 โหวต
08/05/2011 Vergato [it] การออกเสียง : Vergato 0 โหวต
08/05/2011 Beverino [it] การออกเสียง : Beverino 0 โหวต
08/05/2011 Duino-Aurisina [it] การออกเสียง : Duino-Aurisina 0 โหวต
08/05/2011 Godiasco [it] การออกเสียง : Godiasco 0 โหวต
08/05/2011 Sequals [it] การออกเสียง : Sequals 0 โหวต
08/05/2011 Serrara Fontana [it] การออกเสียง : Serrara Fontana 0 โหวต
08/05/2011 pescivendolo [it] การออกเสียง : pescivendolo 0 โหวต
28/04/2011 Acerbis [it] การออกเสียง : Acerbis 0 โหวต
28/04/2011 Ciociaria [it] การออกเสียง : Ciociaria 0 โหวต
26/04/2011 toponimia [it] การออกเสียง : toponimia 0 โหวต