ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
28/05/2011 indiscrezioni [it] การออกเสียง : indiscrezioni 0 โหวต
28/05/2011 avrebbero [it] การออกเสียง : avrebbero 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/05/2011 precisato [it] การออกเสียง : precisato 0 โหวต
28/05/2011 gianni [it] การออกเสียง : gianni 0 โหวต
28/05/2011 trattative [it] การออกเสียง : trattative 0 โหวต
28/05/2011 Eros Ramazzotti [it] การออกเสียง : Eros Ramazzotti 0 โหวต
28/05/2011 Vincenzo Bellini [it] การออกเสียง : Vincenzo Bellini 0 โหวต
28/05/2011 accordo [it] การออกเสียง : accordo 1 โหวต
28/05/2011 omofobico [it] การออกเสียง : omofobico 0 โหวต
28/05/2011 minestrone [it] การออกเสียง : minestrone 0 โหวต
28/05/2011 capocannoniere [it] การออกเสียง : capocannoniere 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/05/2011 Francesco Toldo [it] การออกเสียง : Francesco Toldo 0 โหวต
28/05/2011 guerciotti [it] การออกเสียง : guerciotti 0 โหวต
28/05/2011 giallo [it] การออกเสียง : giallo 2 โหวต
28/05/2011 figlio [it] การออกเสียง : figlio 1 โหวต
28/05/2011 povera [it] การออกเสียง : povera 0 โหวต
28/05/2011 scervellarsi [it] การออกเสียง : scervellarsi 1 โหวต
28/05/2011 Austria [it] การออกเสียง : Austria 0 โหวต
28/05/2011 Banda Larga [it] การออกเสียง : Banda Larga 0 โหวต
28/05/2011 alcuna [it] การออกเสียง : alcuna 0 โหวต
28/05/2011 Cinque Terre [it] การออกเสียง : Cinque Terre 2 โหวต
28/05/2011 Calcagni [it] การออกเสียง : Calcagni 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/05/2011 Aldo Moro [it] การออกเสียง : Aldo Moro 0 โหวต
28/05/2011 uomo [it] การออกเสียง : uomo 1 โหวต
28/05/2011 Il barbiere di Siviglia [it] การออกเสียง : Il barbiere di Siviglia 0 โหวต
28/05/2011 Papa Alessandro III [it] การออกเสียง : Papa Alessandro III 0 โหวต
28/05/2011 Rolando Bandinelli [it] การออกเสียง : Rolando Bandinelli 0 โหวต
28/05/2011 Luigi Fagioli [it] การออกเสียง : Luigi Fagioli 0 โหวต
28/05/2011 cadauna [it] การออกเสียง : cadauna 0 โหวต
28/05/2011 cogitabondo [it] การออกเสียง : cogitabondo 0 โหวต