ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
28/05/2011 facondia [it] การออกเสียง : facondia 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/05/2011 fremebondo [it] การออกเสียง : fremebondo 0 โหวต
28/05/2011 infacondo [it] การออกเสียง : infacondo 0 โหวต
28/05/2011 wattsecondo [it] การออกเสียง : wattsecondo 0 โหวต
28/05/2011 tirafondo [it] การออกเสียง : tirafondo 0 โหวต
28/05/2011 cavafondo [it] การออกเสียง : cavafondo 0 โหวต
28/05/2011 Piccinato [it] การออกเสียง : Piccinato 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/05/2011 sondo [it] การออกเสียง : sondo 0 โหวต
28/05/2011 pondo [it] การออกเสียง : pondo 0 โหวต
28/05/2011 Atzara [it] การออกเสียง : Atzara 0 โหวต
28/05/2011 Vinzaglio [it] การออกเสียง : Vinzaglio 0 โหวต
28/05/2011 Estathé [it] การออกเสียง : Estathé 0 โหวต
28/05/2011 cosmologico [it] การออกเสียง : cosmologico 0 โหวต
28/05/2011 scrittrice [it] การออกเสียง : scrittrice 0 โหวต
28/05/2011 Bicinicco [it] การออกเสียง : Bicinicco 0 โหวต
08/05/2011 galvanotipista [it] การออกเสียง : galvanotipista 0 โหวต
08/05/2011 araliano [it] การออกเสียง : araliano 0 โหวต
08/05/2011 Bragagnolo [it] การออกเสียง : Bragagnolo 0 โหวต
08/05/2011 ergoterapista [it] การออกเสียง : ergoterapista 0 โหวต
08/05/2011 geodesista [it] การออกเสียง : geodesista 0 โหวต
08/05/2011 fiumano [it] การออกเสียง : fiumano 0 โหวต
08/05/2011 fitodepurazione [it] การออกเสียง : fitodepurazione 0 โหวต
08/05/2011 fotofosforilazione ciclica [it] การออกเสียง : fotofosforilazione ciclica 0 โหวต
08/05/2011 confederale [it] การออกเสียง : confederale 0 โหวต
08/05/2011 spupazzare [it] การออกเสียง : spupazzare 0 โหวต
08/05/2011 strinare [it] การออกเสียง : strinare 0 โหวต
08/05/2011 strinarsi [it] การออกเสียง : strinarsi 0 โหวต
08/05/2011 strinato [it] การออกเสียง : strinato 0 โหวต
08/05/2011 Ramazzotti [it] การออกเสียง : Ramazzotti 0 โหวต
08/05/2011 slippino [it] การออกเสียง : slippino 0 โหวต