ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/08/2011 Intragna [it] การออกเสียง : Intragna 0 โหวต
10/08/2011 Bignasco [it] การออกเสียง : Bignasco 0 โหวต
10/08/2011 Verdasio [it] การออกเสียง : Verdasio 0 โหวต
10/08/2011 Vigezzina [it] การออกเสียง : Vigezzina 0 โหวต
10/08/2011 biciclette [it] การออกเสียง : biciclette 0 โหวต
10/08/2011 Monte La Schera [it] การออกเสียง : Monte La Schera 0 โหวต
10/08/2011 tendalino [it] การออกเสียง : tendalino 0 โหวต
10/08/2011 paco romano [it] การออกเสียง : paco romano 0 โหวต
10/08/2011 Lorenzo Gazzari [it] การออกเสียง : Lorenzo Gazzari 0 โหวต
10/08/2011 Succi [it] การออกเสียง : Succi 0 โหวต
10/08/2011 Schera [it] การออกเสียง : Schera 0 โหวต
10/08/2011 Pioda di Crana [it] การออกเสียง : Pioda di Crana 0 โหวต
10/08/2011 Castelveccana [it] การออกเสียง : Castelveccana 0 โหวต
10/08/2011 Mazzarditi [it] การออกเสียง : Mazzarditi 0 โหวต
10/08/2011 Caldè [it] การออกเสียง : Caldè 0 โหวต
10/08/2011 Officine Ferroviarie Veronesi [it] การออกเสียง : Officine Ferroviarie Veronesi 0 โหวต
10/08/2011 Società Tramvie Elettriche Locarnesi [it] การออกเสียง : Società Tramvie Elettriche Locarnesi 0 โหวต
10/08/2011 Ruinacci [it] การออกเสียง : Ruinacci 0 โหวต
10/08/2011 Soragna [it] การออกเสียง : Soragna 0 โหวต
10/08/2011 Arenzano [it] การออกเสียง : Arenzano 0 โหวต
10/08/2011 Vitaliana [it] การออกเสียง : Vitaliana 0 โหวต
10/08/2011 Miazzina [it] การออกเสียง : Miazzina 0 โหวต
10/08/2011 Maccagno [it] การออกเสียง : Maccagno 0 โหวต
10/08/2011 Valtravaglia [it] การออกเสียง : Valtravaglia 0 โหวต
10/08/2011 Laveno Mombello [it] การออกเสียง : Laveno Mombello 0 โหวต
10/08/2011 Pallanza [it] การออกเสียง : Pallanza 0 โหวต
10/08/2011 Pescatori [it] การออกเสียง : Pescatori 0 โหวต
10/08/2011 Ossola [it] การออกเสียง : Ossola 0 โหวต
10/08/2011 Beccari [it] การออกเสียง : Beccari 0 โหวต
10/08/2011 Isabella D'Adda [it] การออกเสียง : Isabella D'Adda 0 โหวต