ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/08/2011 notai [it] การออกเสียง : notai 0 โหวต
26/08/2011 mercanti [it] การออกเสียง : mercanti 1 โหวต
26/08/2011 banchieri [it] การออกเสียง : banchieri 0 โหวต
10/08/2011 avviene [it] การออกเสียง : avviene 0 โหวต
10/08/2011 sperimento [it] การออกเสียง : sperimento 0 โหวต
10/08/2011 impermanente [it] การออกเสียง : impermanente 0 โหวต
10/08/2011 ritroviamo [it] การออกเสียง : ritroviamo 0 โหวต
10/08/2011 Madonna del Sangue [it] การออกเสียง : Madonna del Sangue 0 โหวต
10/08/2011 Edoardo Pazzagli [it] การออกเสียง : Edoardo Pazzagli 0 โหวต
10/08/2011 fragile [it] การออกเสียง : fragile 0 โหวต
10/08/2011 sfigmomanometro [it] การออกเสียง : sfigmomanometro 0 โหวต
10/08/2011 Birbet [it] การออกเสียง : Birbet 0 โหวต
10/08/2011 Riva-Rocci [it] การออกเสียง : Riva-Rocci 0 โหวต
10/08/2011 Filide [it] การออกเสียง : Filide 0 โหวต
10/08/2011 marcita [it] การออกเสียง : marcita 0 โหวต
10/08/2011 biondini [it] การออกเสียง : biondini 0 โหวต
10/08/2011 Stefano Battaglia [it] การออกเสียง : Stefano Battaglia 0 โหวต
10/08/2011 Castione-Arbedo [it] การออกเสียง : Castione-Arbedo 0 โหวต
10/08/2011 Paolo Mazzoleni [it] การออกเสียง : Paolo Mazzoleni 0 โหวต
10/08/2011 Airolo [it] การออกเสียง : Airolo 0 โหวต
10/08/2011 Ascona [it] การออกเสียง : Ascona 0 โหวต
10/08/2011 Biasca [it] การออกเสียง : Biasca 0 โหวต
10/08/2011 Sant'Antonino [it] การออกเสียง : Sant'Antonino 0 โหวต
10/08/2011 Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi [it] การออกเสียง : Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi 0 โหวต
10/08/2011 Ticinesi [it] การออกเสียง : Ticinesi 0 โหวต
10/08/2011 Maggia [it] การออกเสียง : Maggia 0 โหวต
10/08/2011 Orselina [it] การออกเสียง : Orselina 0 โหวต
10/08/2011 Bartolomeo d'Ivrea [it] การออกเสียง : Bartolomeo d'Ivrea 0 โหวต
10/08/2011 Cimetta [it] การออกเสียง : Cimetta 0 โหวต
10/08/2011 Melezza [it] การออกเสียง : Melezza 0 โหวต