ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
16/12/2010 enclitico [it] การออกเสียง : enclitico 0 โหวต
16/12/2010 encomiabile [it] การออกเสียง : encomiabile 0 โหวต
16/12/2010 encomiastico [it] การออกเสียง : encomiastico 0 โหวต
16/12/2010 endermico [it] การออกเสียง : endermico 0 โหวต
07/11/2010 emissario [it] การออกเสียง : emissario 0 โหวต
07/11/2010 emisferico [it] การออกเสียง : emisferico 0 โหวต
07/11/2010 emiro [it] การออกเสียง : emiro 0 โหวต
07/11/2010 emirato [it] การออกเสียง : emirato 0 โหวต
07/11/2010 emiplegico [it] การออกเสียง : emiplegico 0 โหวต
07/11/2010 emiplegia [it] การออกเสียง : emiplegia 0 โหวต
07/11/2010 emiparesi [it] การออกเสียง : emiparesi 0 โหวต
07/11/2010 emiparassita [it] การออกเสียง : emiparassita 0 โหวต
07/11/2010 eminentissimo [it] การออกเสียง : eminentissimo 0 โหวต
07/11/2010 eminentemente [it] การออกเสียง : eminentemente 0 โหวต
07/11/2010 eminente [it] การออกเสียง : eminente 0 โหวต
07/11/2010 emigrazione [it] การออกเสียง : emigrazione 0 โหวต
07/11/2010 emigratorio [it] การออกเสียง : emigratorio 0 โหวต
07/11/2010 emigrato [it] การออกเสียง : emigrato 0 โหวต
07/11/2010 emigrante [it] การออกเสียง : emigrante 0 โหวต
07/11/2010 emiciclo [it] การออกเสียง : emiciclo 0 โหวต
07/11/2010 emettitrice [it] การออกเสียง : emettitrice 0 โหวต
07/11/2010 emettitore [it] การออกเสียง : emettitore 0 โหวต
07/11/2010 emetico [it] การออกเสียง : emetico 0 โหวต
07/11/2010 emerso [it] การออกเสียง : emerso 0 โหวต
07/11/2010 emersione [it] การออกเสียง : emersione 0 โหวต
07/11/2010 emeroteca [it] การออกเสียง : emeroteca 0 โหวต
07/11/2010 emerito [it] การออกเสียง : emerito 0 โหวต
07/11/2010 emergenza [it] การออกเสียง : emergenza 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2010 emeralopia [it] การออกเสียง : emeralopia 0 โหวต
07/11/2010 emendazione [it] การออกเสียง : emendazione 0 โหวต