ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
18/12/2010 epiciclo [it] การออกเสียง : epiciclo 0 โหวต
18/12/2010 epidiascopio [it] การออกเสียง : epidiascopio 0 โหวต
18/12/2010 epididimo [it] การออกเสียง : epididimo 0 โหวต
18/12/2010 ennagono [it] การออกเสียง : ennagono 0 โหวต
18/12/2010 enfiteuta [it] การออกเสียง : enfiteuta 0 โหวต
18/12/2010 Eocene [it] การออกเสียง : Eocene 0 โหวต
18/12/2010 enfisema [it] การออกเสียง : enfisema 0 โหวต
18/12/2010 endoscopio [it] การออกเสียง : endoscopio 0 โหวต
18/12/2010 endoreattore [it] การออกเสียง : endoreattore 0 โหวต
18/12/2010 endoplasma [it] การออกเสียง : endoplasma 0 โหวต
18/12/2010 endoparassita [it] การออกเสียง : endoparassita 0 โหวต
17/12/2010 Giusto de' Menabuoi [it] การออกเสียง : Giusto de' Menabuoi 0 โหวต
17/12/2010 epatoprotettivo [it] การออกเสียง : epatoprotettivo 0 โหวต
17/12/2010 epatoprotettore [it] การออกเสียง : epatoprotettore 0 โหวต
17/12/2010 epatobiliare [it] การออกเสียง : epatobiliare 0 โหวต
17/12/2010 epicicloidale [it] การออกเสียง : epicicloidale 0 โหวต
17/12/2010 Facchinei [it] การออกเสียง : Facchinei 0 โหวต
17/12/2010 Tino di Camaino [it] การออกเสียง : Tino di Camaino 0 โหวต
17/12/2010 Francesco Facchini [it] การออกเสียง : Francesco Facchini 0 โหวต
16/12/2010 energetico [it] การออกเสียง : energetico 0 โหวต
16/12/2010 entomofago [it] การออกเสียง : entomofago 0 โหวต
16/12/2010 Macri [it] การออกเสียง : Macri 0 โหวต
16/12/2010 Macrì [it] การออกเสียง : Macrì 0 โหวต
16/12/2010 Nicomaco da Gerasa [it] การออกเสียง : Nicomaco da Gerasa 0 โหวต
16/12/2010 endotermico [it] การออกเสียง : endotermico 0 โหวต
16/12/2010 endovenoso [it] การออกเสียง : endovenoso 0 โหวต
16/12/2010 eneolitico [it] การออกเสียง : eneolitico 0 โหวต
16/12/2010 ennesimo [it] การออกเสียง : ennesimo 0 โหวต
16/12/2010 enterico [it] การออกเสียง : enterico 0 โหวต
16/12/2010 entomofilo [it] การออกเสียง : entomofilo 0 โหวต