ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
18/12/2010 epentesi [it] การออกเสียง : epentesi 0 โหวต
18/12/2010 epicrisi [it] การออกเสียง : epicrisi 0 โหวต
18/12/2010 endovena [it] การออกเสียง : endovena 0 โหวต
18/12/2010 enfiagione [it] การออกเสียง : enfiagione 0 โหวต
18/12/2010 enocianina [it] การออกเสียง : enocianina 0 โหวต
18/12/2010 enterite [it] การออกเสียง : enterite 0 โหวต
18/12/2010 enterocolite [it] การออกเสียง : enterocolite 0 โหวต
18/12/2010 enterologia [it] การออกเสียง : enterologia 0 โหวต
18/12/2010 entratura [it] การออกเสียง : entratura 0 โหวต
18/12/2010 enumerazione [it] การออกเสียง : enumerazione 0 โหวต
18/12/2010 EPA [it] การออกเสียง : EPA 0 โหวต
18/12/2010 epagoge [it] การออกเสียง : epagoge 0 โหวต
18/12/2010 eparina [it] การออกเสียง : eparina 0 โหวต
18/12/2010 epatalgia [it] การออกเสียง : epatalgia 0 โหวต
18/12/2010 epatica [it] การออกเสียง : epatica 0 โหวต
18/12/2010 epatite [it] การออกเสียง : epatite 0 โหวต
18/12/2010 epatomegalia [it] การออกเสียง : epatomegalia 0 โหวต
18/12/2010 epatopatia [it] การออกเสียง : epatopatia 0 โหวต
18/12/2010 epatta [it] การออกเสียง : epatta 0 โหวต
18/12/2010 epeira [it] การออกเสียง : epeira 0 โหวต
18/12/2010 epica [it] การออกเสียง : epica 0 โหวต
18/12/2010 epicicloide [it] การออกเสียง : epicicloide 0 โหวต
18/12/2010 epidemiologia [it] การออกเสียง : epidemiologia 0 โหวต
18/12/2010 enigmista [it] การออกเสียง : enigmista 0 โหวต
18/12/2010 entrobordo [it] การออกเสียง : entrobordo 0 โหวต
18/12/2010 entroterra [it] การออกเสียง : entroterra 0 โหวต
18/12/2010 enduro [it] การออกเสียง : enduro 0 โหวต
18/12/2010 epicarpo [it] การออกเสียง : epicarpo 0 โหวต
18/12/2010 epicedio [it] การออกเสียง : epicedio 0 โหวต
18/12/2010 epicentro [it] การออกเสียง : epicentro โดย giorgiospizzi