ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
16/01/2011 galantina [it] การออกเสียง : galantina 0 โหวต
16/01/2011 galalite [it] การออกเสียง : galalite 0 โหวต
16/01/2011 gaglioffaggine [it] การออกเสียง : gaglioffaggine 0 โหวต
16/01/2011 gagliardia [it] การออกเสียง : gagliardia 0 โหวต
16/01/2011 gaffa [it] การออกเสียง : gaffa 0 โหวต
16/01/2011 gabbo [it] การออกเสียง : gabbo 0 โหวต
16/01/2011 gabbano [it] การออกเสียง : gabbano 0 โหวต
16/01/2011 gabbamondo [it] การออกเสียง : gabbamondo 0 โหวต
21/12/2010 spicco [it] การออกเสียง : spicco 0 โหวต
21/12/2010 chiassosità [it] การออกเสียง : chiassosità โดย Arlong
21/12/2010 vistosità [it] การออกเสียง : vistosità โดย Arlong
21/12/2010 Aiello del Friuli [it] การออกเสียง : Aiello del Friuli 0 โหวต
21/12/2010 Enzo Bearzot [it] การออกเสียง : Enzo Bearzot 0 โหวต
21/12/2010 Baldassarre Cossa [it] การออกเสียง : Baldassarre Cossa 0 โหวต
19/12/2010 tintinnii [it] การออกเสียง : tintinnii 0 โหวต
19/12/2010 tintinnio [it] การออกเสียง : tintinnio 0 โหวต
19/12/2010 di corsa [it] การออกเสียง : di corsa 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/12/2010 di certo [it] การออกเสียง : di certo 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/12/2010 in su [it] การออกเสียง : in su 0 โหวต
19/12/2010 in un batter d'occhio [it] การออกเสียง : in un batter d'occhio 0 โหวต
19/12/2010 niente affatto [it] การออกเสียง : niente affatto 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/12/2010 di sfuggita [it] การออกเสียง : di sfuggita 0 โหวต
19/12/2010 di sicuro [it] การออกเสียง : di sicuro 0 โหวต
19/12/2010 in fretta e furia [it] การออกเสียง : in fretta e furia โดย Arlong
19/12/2010 caligo [it] การออกเสียง : caligo 0 โหวต
18/12/2010 enfiteusi [it] การออกเสียง : enfiteusi 0 โหวต
18/12/2010 enormità [it] การออกเสียง : enormità 0 โหวต
18/12/2010 entasi [it] การออกเสียง : entasi 0 โหวต
18/12/2010 enteroclisi [it] การออกเสียง : enteroclisi 0 โหวต
18/12/2010 epatosi [it] การออกเสียง : epatosi 0 โหวต