ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/04/2008 João [pt] การออกเสียงคำว่า João คะแนนโหวต 1 คะแนน
04/04/2008 pousada [pt] การออกเสียงคำว่า pousada คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2008 José Saramago [pt] การออกเสียงคำว่า José Saramago คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2008 croquete [pt] การออกเสียงคำว่า croquete คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2008 iogurte [pt] การออกเสียงคำว่า iogurte คะแนนโหวต -1 คะแนน
04/04/2008 Portugal [pt] การออกเสียงคำว่า Portugal คะแนนโหวต 0 คะแนน