ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
15/05/2014 растопырилась [ru] การออกเสียงคำว่า растопырилась คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2014 болезнь [ru] การออกเสียงคำว่า болезнь คะแนนโหวต 2 คะแนน
18/09/2013 скуки [ru] การออกเสียงคำว่า скуки คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/09/2013 приманивающий [ru] การออกเสียงคำว่า приманивающий คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/05/2013 выздоровеешь [ru] การออกเสียงคำว่า выздоровеешь คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/05/2013 в желудке [ru] การออกเสียงคำว่า в желудке คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/04/2013 обидчива [ru] การออกเสียงคำว่า обидчива คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/04/2013 по меньшей мере [ru] การออกเสียงคำว่า по меньшей мере คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/04/2013 повесил [ru] การออกเสียงคำว่า повесил คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/04/2013 приуныл [ru] การออกเสียงคำว่า приуныл คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2013 жизненный уровень [ru] การออกเสียงคำว่า жизненный уровень คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/03/2013 минеральной [ru] การออกเสียงคำว่า минеральной คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/03/2013 отверг [ru] การออกเสียงคำว่า отверг คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/03/2013 изменял [ru] การออกเสียงคำว่า изменял คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/03/2013 доза излучения [ru] การออกเสียงคำว่า доза излучения คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2013 имеемый [ru] การออกเสียงคำว่า имеемый คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/03/2013 помолвлена [ru] การออกเสียงคำว่า помолвлена คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2013 столах [ru] การออกเสียงคำว่า столах คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/03/2013 прошение [ru] การออกเสียงคำว่า прошение คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2013 отвечаешь [ru] การออกเสียงคำว่า отвечаешь คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2013 отвечают [ru] การออกเสียงคำว่า отвечают คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2013 желание [ru] การออกเสียงคำว่า желание คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2013 шведская [ru] การออกเสียงคำว่า шведская คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2013 мышцы [ru] การออกเสียงคำว่า мышцы คะแนนโหวต 1 คะแนน
09/02/2013 восприняты [ru] การออกเสียงคำว่า восприняты คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/01/2013 дождутся [ru] การออกเสียงคำว่า дождутся คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/01/2013 наказываю [ru] การออกเสียงคำว่า наказываю คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/01/2013 наказываешь [ru] การออกเสียงคำว่า наказываешь คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/01/2013 наказывает [ru] การออกเสียงคำว่า наказывает คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/01/2013 наказываем [ru] การออกเสียงคำว่า наказываем คะแนนโหวต 0 คะแนน