ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/12/2012 MDR [fr] การออกเสียงคำว่า MDR คะแนนโหวต -1 คะแนน
06/12/2012 Mdr ! [fr] การออกเสียงคำว่า Mdr ! คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/12/2012 pédé [fr] การออกเสียงคำว่า pédé คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/12/2012 bonjour [fr] การออกเสียงคำว่า bonjour คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/12/2012 simple comme bonjour [fr] การออกเสียงคำว่า simple comme bonjour คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/12/2012 Μένανδρος, [grc] การออกเสียงคำว่า Μένανδρος, คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/12/2012 putain [fr] การออกเสียงคำว่า putain คะแนนโหวต 1 คะแนน
06/12/2012 Arrêt maladie [fr] การออกเสียงคำว่า Arrêt maladie คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/12/2012 M.Pokora [fr] การออกเสียงคำว่า M.Pokora คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/12/2012 fanent [fr] การออกเสียงคำว่า fanent คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/12/2012 dix-neuvième [fr] การออกเสียงคำว่า dix-neuvième คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด