ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
06/12/2012 MDR [fr] MDR การออกเสียง -1คะแนนโหวต
06/12/2012 Mdr ! [fr] Mdr ! การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/12/2012 pédé [fr] pédé การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/12/2012 bonjour [fr] bonjour การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/12/2012 simple comme bonjour [fr] simple comme bonjour การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/12/2012 Μένανδρος, [grc] Μένανδρος, การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/12/2012 putain [fr] putain การออกเสียง 1คะแนนโหวต
06/12/2012 Arrêt maladie [fr] Arrêt maladie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/12/2012 M.Pokora [fr] M.Pokora การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/12/2012 fanent [fr] fanent การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/12/2012 dix-neuvième [fr] dix-neuvième การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด