ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/06/2009 rezisti [eo] การออกเสียง : rezisti 0 โหวต
10/06/2009 ŝelko [eo] การออกเสียง : ŝelko 0 โหวต
10/06/2009 elporti [eo] การออกเสียง : elporti 0 โหวต
10/06/2009 elteni [eo] การออกเสียง : elteni 0 โหวต
10/06/2009 klitoro [eo] การออกเสียง : klitoro 0 โหวต
10/06/2009 embrio [eo] การออกเสียง : embrio 0 โหวต
10/06/2009 zigoto [eo] การออกเสียง : zigoto 0 โหวต
10/06/2009 gameto [eo] การออกเสียง : gameto 0 โหวต
10/06/2009 pokalo [eo] การออกเสียง : pokalo 0 โหวต
09/06/2009 skroto [eo] การออกเสียง : skroto 0 โหวต
09/06/2009 bombakacoj [eo] การออกเสียง : bombakacoj 0 โหวต
09/06/2009 rajto [eo] การออกเสียง : rajto 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/06/2009 rajtoj [eo] การออกเสียง : rajtoj 0 โหวต
09/06/2009 malsekiĝi [eo] การออกเสียง : malsekiĝi 0 โหวต
09/06/2009 seka [eo] การออกเสียง : seka 0 โหวต
09/06/2009 laŭta [eo] การออกเสียง : laŭta 0 โหวต
09/06/2009 laŭte [eo] การออกเสียง : laŭte 0 โหวต
09/06/2009 poŝtelefono [eo] การออกเสียง : poŝtelefono 0 โหวต
09/06/2009 intensa [eo] การออกเสียง : intensa 0 โหวต
09/06/2009 intenca [eo] การออกเสียง : intenca 0 โหวต
09/06/2009 umlaŭtego [eo] การออกเสียง : umlaŭtego 0 โหวต
09/06/2009 forfikulo [eo] การออกเสียง : forfikulo 0 โหวต
09/06/2009 rusulo [eo] การออกเสียง : rusulo 0 โหวต
09/06/2009 fikotino [eo] การออกเสียง : fikotino 0 โหวต
02/06/2009 vier [de] การออกเสียง : vier 0 โหวต
02/06/2009 fatum [de] การออกเสียง : fatum 0 โหวต
02/06/2009 Aktuar [de] การออกเสียง : Aktuar 0 โหวต
02/06/2009 Schöngrabern [de] การออกเสียง : Schöngrabern 0 โหวต
02/06/2009 Keunecke [de] การออกเสียง : Keunecke 0 โหวต
02/06/2009 Gruben [de] การออกเสียง : Gruben 0 โหวต