ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
18/07/2009 najtingalo [eo] การออกเสียงคำว่า najtingalo คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/07/2009 nazkataro [eo] การออกเสียงคำว่า nazkataro คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/07/2009 haŭtmakulo [eo] การออกเสียงคำว่า haŭtmakulo คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/07/2009 ĉerko [eo] การออกเสียงคำว่า ĉerko คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/07/2009 Wehrseifen [de] การออกเสียงคำว่า Wehrseifen คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/07/2009 Kuttenreich [de] การออกเสียงคำว่า Kuttenreich คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/07/2009 Fichter [de] การออกเสียงคำว่า Fichter คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/07/2009 Bruns [de] การออกเสียงคำว่า Bruns คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/07/2009 Feinäugle [de] การออกเสียงคำว่า Feinäugle คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/07/2009 Dintzner [de] การออกเสียงคำว่า Dintzner คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/07/2009 Eck [de] การออกเสียงคำว่า Eck คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/07/2009 freigebig [de] การออกเสียงคำว่า freigebig คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/07/2009 gefasst [de] การออกเสียงคำว่า gefasst คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/07/2009 Anschluss [de] การออกเสียงคำว่า Anschluss คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/07/2009 Ausschuss [de] การออกเสียงคำว่า Ausschuss คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/07/2009 gewiss [de] การออกเสียงคำว่า gewiss คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/07/2009 bojkoti [eo] การออกเสียงคำว่า bojkoti คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/07/2009 skermisto [eo] การออกเสียงคำว่า skermisto คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/07/2009 verto [eo] การออกเสียงคำว่า verto คะแนนโหวต -1 คะแนน
16/07/2009 akcipitro [eo] การออกเสียงคำว่า akcipitro คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/07/2009 utila [eo] การออกเสียงคำว่า utila คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/07/2009 nesto [eo] การออกเสียงคำว่า nesto คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/07/2009 danco [eo] การออกเสียงคำว่า danco คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/07/2009 agrikulturo [eo] การออกเสียงคำว่า agrikulturo คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/07/2009 transporto [eo] การออกเสียงคำว่า transporto คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/07/2009 hobio [eo] การออกเสียงคำว่า hobio คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/07/2009 edukado [eo] การออกเสียงคำว่า edukado คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/07/2009 ekonomio [eo] การออกเสียงคำว่า ekonomio คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/07/2009 filozofio [eo] การออกเสียงคำว่า filozofio คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/07/2009 historio [eo] การออกเสียงคำว่า historio คะแนนโหวต -1 คะแนน