ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
18/07/2009 najtingalo [eo] การออกเสียง : najtingalo 0 โหวต
18/07/2009 nazkataro [eo] การออกเสียง : nazkataro 0 โหวต
18/07/2009 haŭtmakulo [eo] การออกเสียง : haŭtmakulo 0 โหวต
18/07/2009 ĉerko [eo] การออกเสียง : ĉerko 0 โหวต
16/07/2009 Wehrseifen [de] การออกเสียง : Wehrseifen 0 โหวต
16/07/2009 Kuttenreich [de] การออกเสียง : Kuttenreich 0 โหวต
16/07/2009 Fichter [de] การออกเสียง : Fichter 0 โหวต
16/07/2009 Bruns [de] การออกเสียง : Bruns 0 โหวต
16/07/2009 Feinäugle [de] การออกเสียง : Feinäugle 0 โหวต
16/07/2009 Dintzner [de] การออกเสียง : Dintzner 0 โหวต
16/07/2009 Eck [de] การออกเสียง : Eck 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/07/2009 freigebig [de] การออกเสียง : freigebig 0 โหวต
16/07/2009 gefasst [de] การออกเสียง : gefasst 0 โหวต
16/07/2009 Anschluss [de] การออกเสียง : Anschluss 0 โหวต
16/07/2009 Ausschuss [de] การออกเสียง : Ausschuss 0 โหวต
16/07/2009 gewiss [de] การออกเสียง : gewiss 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/07/2009 bojkoti [eo] การออกเสียง : bojkoti 0 โหวต
16/07/2009 skermisto [eo] การออกเสียง : skermisto 0 โหวต
16/07/2009 verto [eo] การออกเสียง : verto -1 โหวต
16/07/2009 akcipitro [eo] การออกเสียง : akcipitro 0 โหวต
16/07/2009 utila [eo] การออกเสียง : utila 0 โหวต
16/07/2009 nesto [eo] การออกเสียง : nesto 0 โหวต
16/07/2009 danco [eo] การออกเสียง : danco 0 โหวต
16/07/2009 agrikulturo [eo] การออกเสียง : agrikulturo 0 โหวต
16/07/2009 transporto [eo] การออกเสียง : transporto 0 โหวต
16/07/2009 hobio [eo] การออกเสียง : hobio 0 โหวต
16/07/2009 edukado [eo] การออกเสียง : edukado 0 โหวต
16/07/2009 ekonomio [eo] การออกเสียง : ekonomio 0 โหวต
16/07/2009 filozofio [eo] การออกเสียง : filozofio 0 โหวต
16/07/2009 historio [eo] การออกเสียง : historio -1 โหวต