ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
18/07/2009 najtingalo [eo] การออกเสียงคำว่า najtingalo 0 โหวต
18/07/2009 nazkataro [eo] การออกเสียงคำว่า nazkataro 0 โหวต
18/07/2009 haŭtmakulo [eo] การออกเสียงคำว่า haŭtmakulo 0 โหวต
18/07/2009 ĉerko [eo] การออกเสียงคำว่า ĉerko 0 โหวต
16/07/2009 Wehrseifen [de] การออกเสียงคำว่า Wehrseifen 0 โหวต
16/07/2009 Kuttenreich [de] การออกเสียงคำว่า Kuttenreich 0 โหวต
16/07/2009 Fichter [de] การออกเสียงคำว่า Fichter 0 โหวต
16/07/2009 Bruns [de] การออกเสียงคำว่า Bruns 0 โหวต
16/07/2009 Feinäugle [de] การออกเสียงคำว่า Feinäugle 0 โหวต
16/07/2009 Dintzner [de] การออกเสียงคำว่า Dintzner 0 โหวต
16/07/2009 Eck [de] การออกเสียงคำว่า Eck 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/07/2009 freigebig [de] การออกเสียงคำว่า freigebig 0 โหวต
16/07/2009 gefasst [de] การออกเสียงคำว่า gefasst 0 โหวต
16/07/2009 Anschluss [de] การออกเสียงคำว่า Anschluss 0 โหวต
16/07/2009 Ausschuss [de] การออกเสียงคำว่า Ausschuss 0 โหวต
16/07/2009 gewiss [de] การออกเสียงคำว่า gewiss 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/07/2009 bojkoti [eo] การออกเสียงคำว่า bojkoti 0 โหวต
16/07/2009 skermisto [eo] การออกเสียงคำว่า skermisto 0 โหวต
16/07/2009 verto [eo] การออกเสียงคำว่า verto -1 โหวต
16/07/2009 akcipitro [eo] การออกเสียงคำว่า akcipitro 0 โหวต
16/07/2009 utila [eo] การออกเสียงคำว่า utila 0 โหวต
16/07/2009 nesto [eo] การออกเสียงคำว่า nesto 0 โหวต
16/07/2009 danco [eo] การออกเสียงคำว่า danco 0 โหวต
16/07/2009 agrikulturo [eo] การออกเสียงคำว่า agrikulturo 0 โหวต
16/07/2009 transporto [eo] การออกเสียงคำว่า transporto 0 โหวต
16/07/2009 hobio [eo] การออกเสียงคำว่า hobio 0 โหวต
16/07/2009 edukado [eo] การออกเสียงคำว่า edukado 0 โหวต
16/07/2009 ekonomio [eo] การออกเสียงคำว่า ekonomio 0 โหวต
16/07/2009 filozofio [eo] การออกเสียงคำว่า filozofio 0 โหวต
16/07/2009 historio [eo] การออกเสียงคำว่า historio -1 โหวต