ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/07/2011 carnality [en] การออกเสียง : carnality 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/07/2011 natively [en] การออกเสียง : natively 0 โหวต
24/07/2011 proportionality [en] การออกเสียง : proportionality 0 โหวต
24/07/2011 covetousness [en] การออกเสียง : covetousness 1 โหวต
24/07/2011 mastermind [en] การออกเสียง : mastermind 0 โหวต
24/07/2011 medulla oblongata [en] การออกเสียง : medulla oblongata 0 โหวต
24/07/2011 hypothalamus [en] การออกเสียง : hypothalamus 1 โหวต
24/07/2011 choroid plexus [en] การออกเสียง : choroid plexus 0 โหวต
24/07/2011 vitreous body [en] การออกเสียง : vitreous body 0 โหวต
24/07/2011 ciliary body [en] การออกเสียง : ciliary body 0 โหวต
24/07/2011 latitudes [en] การออกเสียง : latitudes 0 โหวต
24/07/2011 master of ceremonies [en] การออกเสียง : master of ceremonies 0 โหวต
24/07/2011 masthead [en] การออกเสียง : masthead 0 โหวต
24/07/2011 stunner [en] การออกเสียง : stunner 0 โหวต
23/07/2011 behavior modification [en] การออกเสียง : behavior modification 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/07/2011 magnetic resonance imaging [en] การออกเสียง : magnetic resonance imaging 0 โหวต
23/07/2011 urinary tract [en] การออกเสียง : urinary tract 1 โหวต
23/07/2011 erubescent [en] การออกเสียง : erubescent 0 โหวต
23/07/2011 management [en] การออกเสียง : management 1 โหวต
22/07/2011 contemptuously [en] การออกเสียง : contemptuously 0 โหวต
22/07/2011 saturnalia [en] การออกเสียง : saturnalia 0 โหวต
21/07/2011 popularize [en] การออกเสียง : popularize 0 โหวต
17/07/2011 ordeal [en] การออกเสียง : ordeal -1 โหวต
12/07/2011 sarong [en] การออกเสียง : sarong 1 โหวต
11/07/2011 Magi [en] การออกเสียง : Magi 2 โหวต
04/07/2011 flammable [en] การออกเสียง : flammable 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/07/2011 evaluative [en] การออกเสียง : evaluative 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/07/2011 intercultural [en] การออกเสียง : intercultural 0 โหวต
04/07/2011 cross-curricular [en] การออกเสียง : cross-curricular 0 โหวต
04/07/2011 veriform [en] การออกเสียง : veriform 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด