ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
09/02/2012 respirator [en] การออกเสียงคำว่า respirator คะแนนโหวต 1 คะแนน
09/02/2012 witty [en] การออกเสียงคำว่า witty คะแนนโหวต 1 คะแนน
09/02/2012 rightward [en] การออกเสียงคำว่า rightward คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2012 sitter [en] การออกเสียงคำว่า sitter คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2012 centerboard [en] การออกเสียงคำว่า centerboard คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2012 haughty [en] การออกเสียงคำว่า haughty คะแนนโหวต 1 คะแนน
09/02/2012 hatting [en] การออกเสียงคำว่า hatting คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2012 wife-beater [en] การออกเสียงคำว่า wife-beater คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2012 beater [en] การออกเสียงคำว่า beater คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2012 gradeability [en] การออกเสียงคำว่า gradeability คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2012 bittered [en] การออกเสียงคำว่า bittered คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2012 affectivity [en] การออกเสียงคำว่า affectivity คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2012 affectability [en] การออกเสียงคำว่า affectability คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2012 bettered [en] การออกเสียงคำว่า bettered คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2012 biter [en] การออกเสียงคำว่า biter คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2012 comparability [en] การออกเสียงคำว่า comparability คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2012 outers [en] การออกเสียงคำว่า outers คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2012 answerability [en] การออกเสียงคำว่า answerability คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2012 unpardonable [en] การออกเสียงคำว่า unpardonable คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2012 taxability [en] การออกเสียงคำว่า taxability คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2012 permitting [en] การออกเสียงคำว่า permitting คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2012 knotting [en] การออกเสียงคำว่า knotting คะแนนโหวต 1 คะแนน
09/02/2012 metallically [en] การออกเสียงคำว่า metallically คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2012 mathematic [en] การออกเสียงคำว่า mathematic คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/02/2012 fatty [en] การออกเสียงคำว่า fatty คะแนนโหวต 1 คะแนน
09/02/2012 portal [en] การออกเสียงคำว่า portal คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2012 morality [en] การออกเสียงคำว่า morality คะแนนโหวต 2 คะแนน
20/08/2011 warhead [en] การออกเสียงคำว่า warhead คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/08/2011 uh-hunh [en] การออกเสียงคำว่า uh-hunh คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2011 billiards [en] การออกเสียงคำว่า billiards คะแนนโหวต 0 คะแนน