สมาชิก:

Kawdek

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Kawdek

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
21/12/2019 μεμακαρισμένοι εἴησαν [grc] การออกเสียง : μεμακαρισμένοι εἴησαν 0 โหวต
21/12/2019 μεμακαρισμένοι εἶτε [grc] การออกเสียง : μεμακαρισμένοι εἶτε 0 โหวต
21/12/2019 μεμακαρισμένοι εἴητε [grc] การออกเสียง : μεμακαρισμένοι εἴητε 0 โหวต
21/12/2019 μεμακαρισμένοι εἶμεν [grc] การออกเสียง : μεμακαρισμένοι εἶμεν 0 โหวต
21/12/2019 μεμακαρισμένοι εἴημεν [grc] การออกเสียง : μεμακαρισμένοι εἴημεν 0 โหวต
21/12/2019 μεμακαρισμένος εἴη [grc] การออกเสียง : μεμακαρισμένος εἴη 0 โหวต
21/12/2019 μεμακαρισμένος εἴης [grc] การออกเสียง : μεμακαρισμένος εἴης 0 โหวต
21/12/2019 μεμακαρισμένος εἴην [grc] การออกเสียง : μεμακαρισμένος εἴην 0 โหวต
21/12/2019 μακαριζέσθωσαν [grc] การออกเสียง : μακαριζέσθωσαν 0 โหวต
21/12/2019 μακαρισθήτωσαν [grc] การออกเสียง : μακαρισθήτωσαν 0 โหวต
21/12/2019 μακαρισθήτω [grc] การออกเสียง : μακαρισθήτω 0 โหวต
21/12/2019 μεμακαρίσθων [grc] การออกเสียง : μεμακαρίσθων 0 โหวต
21/12/2019 μεμακαρίσθω [grc] การออกเสียง : μεμακαρίσθω 0 โหวต
21/12/2019 μακαρισθήσεσθαι [grc] การออกเสียง : μακαρισθήσεσθαι 0 โหวต
21/12/2019 μακαρισθῆναι [grc] การออกเสียง : μακαρισθῆναι 0 โหวต
21/12/2019 μεμακαρίσθαι [grc] การออกเสียง : μεμακαρίσθαι 0 โหวต
21/12/2019 μακαριζομένῳ [grc] การออกเสียง : μακαριζομένῳ 0 โหวต
21/12/2019 λαιλαψ [grc] การออกเสียง : λαιλαψ 0 โหวต
21/12/2019 ἀλέκτωρ [grc] การออกเสียง : ἀλέκτωρ 0 โหวต
21/12/2019 μακαρισθῶσιν [grc] การออกเสียง : μακαρισθῶσιν 0 โหวต
21/12/2019 是非成败 [ltc] การออกเสียง : 是非成败 0 โหวต
21/12/2019 博饼 [ltc] การออกเสียง : 博饼 0 โหวต
21/12/2019 [ltc] การออกเสียง : 姐 0 โหวต
21/12/2019 barque [en] การออกเสียง : barque 0 โหวต
10/04/2019 禮失而求諸野 [ltc] การออกเสียง : 禮失而求諸野 0 โหวต
28/01/2019 consobrinal [en] การออกเสียง : consobrinal 0 โหวต
10/01/2019 [ltc] การออกเสียง : 離 0 โหวต
10/01/2019 難彌離彌凍國 [ltc] การออกเสียง : 難彌離彌凍國 0 โหวต
10/01/2019 古資彌凍國 [ltc] การออกเสียง : 古資彌凍國 0 โหวต
10/01/2019 彌烏邪馬國 [ltc] การออกเสียง : 彌烏邪馬國 0 โหวต