สมาชิก:

Kawdek

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Kawdek

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
25/10/2018 [ltc] การออกเสียง : 雨 0 โหวต
25/10/2018 [ltc] การออกเสียง : 雪 0 โหวต
25/10/2018 [ltc] การออกเสียง : 他 0 โหวต
25/10/2018 他人 [ltc] การออกเสียง : 他人 0 โหวต
25/10/2018 [ltc] การออกเสียง : 家 0 โหวต
25/10/2018 [ltc] การออกเสียง : 好 0 โหวต
25/10/2018 [ltc] การออกเสียง : 白 0 โหวต
25/10/2018 [ltc] การออกเสียง : 的 0 โหวต
25/10/2018 朋友 [ltc] การออกเสียง : 朋友 0 โหวต
25/10/2018 [ltc] การออกเสียง : 朋 0 โหวต
25/10/2018 [ltc] การออกเสียง : 友 0 โหวต
25/10/2018 友人 [ltc] การออกเสียง : 友人 0 โหวต
25/10/2018 [ltc] การออกเสียง : 小 0 โหวต
25/10/2018 日本 [ltc] การออกเสียง : 日本 0 โหวต
24/10/2018 [ltc] การออกเสียง : 為 0 โหวต
24/10/2018 [ltc] การออกเสียง : 爲 0 โหวต
24/10/2018 [ltc] การออกเสียง : 所 0 โหวต
24/10/2018 先生 [ltc] การออกเสียง : 先生 0 โหวต
24/10/2018 [ltc] การออกเสียง : 月 0 โหวต
24/10/2018 [ltc] การออกเสียง : 水 0 โหวต
24/10/2018 中京 [ltc] การออกเสียง : 中京 0 โหวต
24/10/2018 上京 [ltc] การออกเสียง : 上京 0 โหวต
24/10/2018 東京 [ltc] การออกเสียง : 東京 0 โหวต
24/10/2018 [ltc] การออกเสียง : 京 0 โหวต
24/10/2018 北京 [ltc] การออกเสียง : 北京 0 โหวต
24/10/2018 南京 [ltc] การออกเสียง : 南京 0 โหวต
24/10/2018 [ltc] การออกเสียง : 南 0 โหวต
24/10/2018 [ltc] การออกเสียง : 人 0 โหวต
24/10/2018 [ltc] การออกเสียง : 我 0 โหวต
24/10/2018 [ltc] การออกเสียง : 本 0 โหวต