สมาชิก:

Kawdek

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Kawdek

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
28/01/2019 consobrinal [en] การออกเสียง : consobrinal 0 โหวต
10/01/2019 [ltc] การออกเสียง : 離 0 โหวต
10/01/2019 難彌離彌凍國 [ltc] การออกเสียง : 難彌離彌凍國 0 โหวต
10/01/2019 古資彌凍國 [ltc] การออกเสียง : 古資彌凍國 0 โหวต
10/01/2019 彌烏邪馬國 [ltc] การออกเสียง : 彌烏邪馬國 0 โหวต
10/01/2019 古陁耶 [ltc] การออกเสียง : 古陁耶 0 โหวต
10/01/2019 何西良 [ltc] การออกเสียง : 何西良 0 โหวต
10/01/2019 [ltc] การออกเสียง : 何 0 โหวต
10/01/2019 [ltc] การออกเสียง : 良 0 โหวต
10/01/2019 [ltc] การออกเสียง : 陁 0 โหวต
10/01/2019 [ltc] การออกเสียง : 耶 0 โหวต
10/01/2019 [ltc] การออกเสียง : 彌 0 โหวต
10/01/2019 [ltc] การออกเสียง : 烏 0 โหวต
10/01/2019 [ltc] การออกเสียง : 馬 0 โหวต
10/01/2019 [ltc] การออกเสียง : 資 0 โหวต
10/01/2019 [ltc] การออกเสียง : 凍 0 โหวต
10/01/2019 [ltc] การออกเสียง : 難 0 โหวต
10/01/2019 [ltc] การออกเสียง : 臺 0 โหวต
10/01/2019 [ltc] การออกเสียง : 台 0 โหวต
10/01/2019 邪馬臺國 [ltc] การออกเสียง : 邪馬臺國 0 โหวต
10/01/2019 卑彌呼 [ltc] การออกเสียง : 卑彌呼 0 โหวต
10/01/2019 [ltc] การออกเสียง : 卑 0 โหวต
10/01/2019 [ltc] การออกเสียง : 呼 0 โหวต
02/12/2018 æthelwulf [ang] การออกเสียง : æthelwulf 0 โหวต
02/12/2018 æthelƿulf [ang] การออกเสียง : æthelƿulf 0 โหวต
08/11/2018 slæp [ang] การออกเสียง : slæp 0 โหวต
08/11/2018 fæder [ang] การออกเสียง : fæder 0 โหวต
08/11/2018 modor [ang] การออกเสียง : modor 0 โหวต
08/11/2018 broþor [ang] การออกเสียง : broþor 0 โหวต
08/11/2018 nefa [ang] การออกเสียง : nefa 0 โหวต