สมาชิก:

Kawdek

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Kawdek

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ วลี ฟังเสียง รายการโหวต
08/11/2018 禮失而求諸野 [ltc] การออกเสียง : 禮失而求諸野 0 โหวต
25/09/2018 Ὁ Κλέαρχος παρὰ τοὺς ὅρκους ἔλυσε τὰς σπονδάς. [grc] การออกเสียง : Ὁ Κλέαρχος παρὰ τοὺς ὅρκους ἔλυσε τὰς σπονδάς. 0 โหวต
25/09/2018 Λέγουσιν οἱ σοφοὶ ἡμᾶς πεφυκέναι πρὸς τὴν ἀρετήν. [grc] การออกเสียง : Λέγουσιν οἱ σοφοὶ ἡμᾶς πεφυκέναι πρὸς τὴν ἀρετήν. 0 โหวต
25/09/2018 Μήδεια ἐγώ εἰμι, ἡ τὰ ἐμαυτῆς τέκνα πεφονευκυῖα. [grc] การออกเสียง : Μήδεια ἐγώ εἰμι, ἡ τὰ ἐμαυτῆς τέκνα πεφονευκυῖα. 0 โหวต
25/09/2018 Ὁὗτος ἐστιν ὁ Ἀγησίλαος ὁ ἐπὶ Θήβας ἐστρατευκώς. [grc] การออกเสียง : Ὁὗτος ἐστιν ὁ Ἀγησίλαος ὁ ἐπὶ Θήβας ἐστρατευκώς. 0 โหวต
25/09/2018 Οἱ πολέμιοι πεφονεύκασι ἄνδρας τε καὶ ἵππους. [grc] การออกเสียง : Οἱ πολέμιοι πεφονεύκασι ἄνδρας τε καὶ ἵππους. 0 โหวต
25/09/2018 ὁ δύο πτῶκας διώκων οὐδέτερον καταλαμβάνει. [grc] การออกเสียง : ὁ δύο πτῶκας διώκων οὐδέτερον καταλαμβάνει. 0 โหวต
25/09/2018 ἡ πεῖρα διδάσκαλος. [grc] การออกเสียง : ἡ πεῖρα διδάσκαλος. 0 โหวต
12/08/2018 ἄλλοτε δ᾿ ἀλλοῖον τελέθειν καὶ χώραι ἕπεσθαι. [grc] การออกเสียง : ἄλλοτε δ᾿ ἀλλοῖον τελέθειν καὶ χώραι ἕπεσθαι. 0 โหวต
12/08/2018 Ὁ Ζεὺς τὴν Ἀθηνᾶν ἔφυσεν ἐκ τῆς ἑαυτοῦ κεφαλῆς. [grc] การออกเสียง : Ὁ Ζεὺς τὴν Ἀθηνᾶν ἔφυσεν ἐκ τῆς ἑαυτοῦ κεφαλῆς. 0 โหวต
12/08/2018 ἐμαυτῶι βαλανεύσω. [grc] การออกเสียง : ἐμαυτῶι βαλανεύσω. 0 โหวต
16/05/2016 Xanthomonas campestris [la] การออกเสียง : Xanthomonas campestris 0 โหวต
16/05/2016 habeas corpus [la] การออกเสียง : habeas corpus 0 โหวต