สมาชิก:

Kawdek

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Kawdek

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
14/03/2020 東漢(やまとのあや) [ja] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
14/03/2020 依羅(よさみ) [ja] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
14/03/2020 山部(やまべ) [ja] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
14/03/2020 津守 [ja] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
14/03/2020 神別 [ja] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
14/03/2020 島取 [ja] การออกเสียง : 島取 โดย poyotan
14/03/2020 塩屋 [ja] การออกเสียง : 塩屋 โดย poyotan
14/03/2020 境部 [ja] การออกเสียง : 境部 โดย poyotan
14/03/2020 車持 [ja] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
14/03/2020 紀伊國造 [ja] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
14/03/2020 片野 [ja] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
14/03/2020 石上(いそのかみ) [ja] การออกเสียง : 石上(いそのかみ) โดย moecika
14/03/2020 石上 [ja] การออกเสียง : 石上 โดย poyotan
14/03/2020 伊勢大鹿 [ja] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
14/03/2020 弓削 [ja] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
14/03/2020 波羅蜜多 [wuu] การออกเสียง : 波羅蜜多 โดย zzl301x
14/03/2020 波羅蜜多 [hak] การออกเสียง : 波羅蜜多 โดย Nelson98
14/03/2020 波羅蜜多 [nan] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
14/03/2020 波羅蜜多 [ja] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
14/03/2020 波羅蜜多 [ltc] การออกเสียง : 波羅蜜多 0 โหวต
14/03/2020 波羅蜜多 [yue] การออกเสียง : 波羅蜜多 โดย nickel9740
14/03/2020 波羅蜜多 [zh] การออกเสียง : 波羅蜜多 โดย CiscoFromChina
14/03/2020 魔魅 [ja] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
14/03/2020 蛇苺 [ja] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
14/03/2020 犬槇 [ja] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
14/03/2020 合歓 [ja] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
14/03/2020 禊萩 [ja] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
14/03/2020 赤四手 [ja] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
14/03/2020 御蓼 [ja] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
14/03/2020 貉藻 [ja] รอการออกเสียง รอการออกเสียง