สมาชิก:

Kawdek

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Kawdek

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
14/03/2020 東漢(やまとのあや) [ja] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
14/03/2020 依羅(よさみ) [ja] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
14/03/2020 山部(やまべ) [ja] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
14/03/2020 津守 [ja] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
14/03/2020 神別 [ja] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
14/03/2020 島取 [ja] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
14/03/2020 塩屋 [ja] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
14/03/2020 境部 [ja] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
14/03/2020 車持 [ja] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
14/03/2020 紀伊國造 [ja] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
14/03/2020 片野 [ja] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
14/03/2020 石上(いそのかみ) [ja] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
14/03/2020 石上 [ja] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
14/03/2020 伊勢大鹿 [ja] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
14/03/2020 弓削 [ja] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
14/03/2020 波羅蜜多 [wuu] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
14/03/2020 波羅蜜多 [hak] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
14/03/2020 波羅蜜多 [nan] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
14/03/2020 波羅蜜多 [ja] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
14/03/2020 波羅蜜多 [ltc] การออกเสียง : 波羅蜜多 โดย yyuyuyuu
14/03/2020 波羅蜜多 [yue] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
14/03/2020 波羅蜜多 [zh] การออกเสียง : 波羅蜜多 โดย CiscoFromChina
14/03/2020 魔魅 [ja] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
14/03/2020 蛇苺 [ja] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
14/03/2020 犬槇 [ja] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
14/03/2020 合歓 [ja] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
14/03/2020 禊萩 [ja] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
14/03/2020 赤四手 [ja] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
14/03/2020 御蓼 [ja] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
14/03/2020 貉藻 [ja] รอการออกเสียง รอการออกเสียง