สมาชิก:

Kawdek

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Kawdek

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
10/01/2019 [ltc] การออกเสียง : 離 0 โหวต
10/01/2019 [ltc] การออกเสียง : 呼 0 โหวต
10/01/2019 [ltc] การออกเสียง : 卑 0 โหวต
10/01/2019 卑彌呼 [ltc] การออกเสียง : 卑彌呼 0 โหวต
10/01/2019 邪馬臺國 [ja] การออกเสียง : 邪馬臺國 โดย poyotan
10/01/2019 邪馬臺國 [ltc] การออกเสียง : 邪馬臺國 0 โหวต
10/01/2019 [ltc] การออกเสียง : 台 0 โหวต
10/01/2019 [ltc] การออกเสียง : 臺 0 โหวต
10/01/2019 [ltc] การออกเสียง : 難 0 โหวต
10/01/2019 [ltc] การออกเสียง : 凍 0 โหวต
10/01/2019 [ltc] การออกเสียง : 資 0 โหวต
10/01/2019 [ltc] การออกเสียง : 馬 0 โหวต
10/01/2019 [ltc] การออกเสียง : 烏 0 โหวต
10/01/2019 [ltc] การออกเสียง : 彌 0 โหวต
10/01/2019 [ltc] การออกเสียง : 耶 0 โหวต
10/01/2019 [ltc] การออกเสียง : 陁 0 โหวต
10/01/2019 [ltc] การออกเสียง : 良 0 โหวต
10/01/2019 [ltc] การออกเสียง : 何 0 โหวต
10/01/2019 何西良 [ltc] การออกเสียง : 何西良 0 โหวต
02/12/2018 æthelƿulf [ang] การออกเสียง : æthelƿulf 0 โหวต
02/12/2018 æthelwulf [ang] การออกเสียง : æthelwulf 0 โหวต
08/11/2018 [ltc] การออกเสียง : 而 0 โหวต
08/11/2018 [ltc] การออกเสียง : 求 0 โหวต
08/11/2018 [ltc] การออกเสียง : 諸 0 โหวต
08/11/2018 [ltc] การออกเสียง : 野 0 โหวต
08/11/2018 [ltc] การออกเสียง : 禮 0 โหวต
08/11/2018 [ltc] การออกเสียง : 失 0 โหวต
26/10/2018 [ltc] การออกเสียง : 無 0 โหวต
26/10/2018 [ltc] การออกเสียง : 否 0 โหวต
26/10/2018 [ltc] การออกเสียง : 不 0 โหวต