สมาชิก:

Kawdek

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Kawdek

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ วลี การออกเสียง ข้อมูล
08/11/2018 禮失而求諸野 [ltc] การออกเสียง : 禮失而求諸野 0 โหวต
12/08/2018 へい、九つでい [ja] การออกเสียง : へい、九つでい โดยผู้ใช้ซึ่งไม่ประสงค์ออกนาม
12/08/2018 今何時でい [ja] การออกเสียง : 今何時でい โดยผู้ใช้ซึ่งไม่ประสงค์ออกนาม
12/08/2018 べっぴんさん、べっぴんさん、一つ飛ばしてべっぴんさん [ja] การออกเสียง : べっぴんさん、べっぴんさん、一つ飛ばしてべっぴんさん โดยผู้ใช้ซึ่งไม่ประสงค์ออกนาม