สมาชิก:

Kawdek

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Kawdek

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
14/09/2020 玄関 [ltc] การออกเสียง : 玄関 0 โหวต
02/08/2020 ἐπικλάω [grc] การออกเสียง : ἐπικλάω 0 โหวต
02/08/2020 πίνον [grc] การออกเสียง : πίνον 0 โหวต
02/08/2020 σχελίς [grc] การออกเสียง : σχελίς 0 โหวต
02/08/2020 γενειάς [grc] การออกเสียง : γενειάς 0 โหวต
02/08/2020 ἴλη [grc] การออกเสียง : ἴλη 0 โหวต
02/08/2020 ἱλάσκομαι [grc] การออกเสียง : ἱλάσκομαι 0 โหวต
02/08/2020 肱二头肌 [ltc] การออกเสียง : 肱二头肌 0 โหวต
02/08/2020 你好 [ltc] การออกเสียง : 你好 0 โหวต
02/08/2020 huanghuali [ltc] การออกเสียง : huanghuali 0 โหวต
02/08/2020 波羅蜜多 [ltc] การออกเสียง : 波羅蜜多 0 โหวต
02/08/2020 [ltc] การออกเสียง : 艸 0 โหวต
02/08/2020 [ltc] การออกเสียง : 阜 0 โหวต
21/12/2019 Brahmā [sa] การออกเสียง : Brahmā 0 โหวต
21/12/2019 Viṣṇu [sa] การออกเสียง : Viṣṇu 0 โหวต
21/12/2019 Garuḍa [sa] การออกเสียง : Garuḍa 0 โหวต
21/12/2019 aSTApaJcAzat [sa] การออกเสียง : aSTApaJcAzat 0 โหวต
21/12/2019 Śrī-mahādevī [sa] การออกเสียง : Śrī-mahādevī 0 โหวต
21/12/2019 श्रीमहादेवी [sa] การออกเสียง : श्रीमहादेवी 0 โหวต
21/12/2019 Śrīmahādevī [sa] การออกเสียง : Śrīmahādevī 0 โหวต
21/12/2019 विनता [sa] การออกเสียง : विनता 0 โหวต
21/12/2019 कश्यप [sa] การออกเสียง : कश्यप 0 โหวต
21/12/2019 Naṭarāja [sa] การออกเสียง : Naṭarāja 0 โหวต
21/12/2019 Kṛṣṇa [sa] การออกเสียง : Kṛṣṇa 0 โหวต
21/12/2019 marjaryasana [sa] การออกเสียง : marjaryasana 0 โหวต
21/12/2019 μακαρισθῶμεν [grc] การออกเสียง : μακαρισθῶμεν 0 โหวต
21/12/2019 μακαρισθῇ [grc] การออกเสียง : μακαρισθῇ 0 โหวต
21/12/2019 μακαρισθῇς [grc] การออกเสียง : μακαρισθῇς 0 โหวต
21/12/2019 μακαρισθῶ [grc] การออกเสียง : μακαρισθῶ 0 โหวต
21/12/2019 μακαρισθῶσι [grc] การออกเสียง : μακαρισθῶσι 0 โหวต