สมาชิก:

Kawdek

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Kawdek

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
02/12/2018 æthelwulf [ang] การออกเสียง : æthelwulf 0 โหวต
02/12/2018 æthelƿulf [ang] การออกเสียง : æthelƿulf 0 โหวต
08/11/2018 slæp [ang] การออกเสียง : slæp 0 โหวต
08/11/2018 fæder [ang] การออกเสียง : fæder 0 โหวต
08/11/2018 modor [ang] การออกเสียง : modor 0 โหวต
08/11/2018 broþor [ang] การออกเสียง : broþor 0 โหวต
08/11/2018 nefa [ang] การออกเสียง : nefa 0 โหวต
08/11/2018 an [ang] การออกเสียง : an 0 โหวต
08/11/2018 sealt [ang] การออกเสียง : sealt 0 โหวต
08/11/2018 Mann [ang] การออกเสียง : Mann 0 โหวต
08/11/2018 toþ [ang] การออกเสียง : toþ 0 โหวต
08/11/2018 tƿa [ang] การออกเสียง : tƿa 0 โหวต
08/11/2018 TWA [ang] การออกเสียง : TWA 0 โหวต
08/11/2018 sunne [ang] การออกเสียง : sunne 0 โหวต
08/11/2018 [ltc] การออกเสียง : 禮 0 โหวต
08/11/2018 [ltc] การออกเสียง : 失 0 โหวต
08/11/2018 [ltc] การออกเสียง : 諸 0 โหวต
08/11/2018 [ltc] การออกเสียง : 求 0 โหวต
08/11/2018 [ltc] การออกเสียง : 野 0 โหวต
08/11/2018 [ltc] การออกเสียง : 而 0 โหวต
26/10/2018 [ltc] การออกเสียง : 不 0 โหวต
26/10/2018 [ltc] การออกเสียง : 否 0 โหวต
26/10/2018 [ltc] การออกเสียง : 無 0 โหวต
26/10/2018 世界 [ltc] การออกเสียง : 世界 0 โหวต
26/10/2018 [ltc] การออกเสียง : 世 0 โหวต
26/10/2018 [ltc] การออกเสียง : 界 0 โหวต
26/10/2018 [ltc] การออกเสียง : 花 0 โหวต
26/10/2018 wite [ang] การออกเสียง : wite 0 โหวต
26/10/2018 [ltc] การออกเสียง : 有 0 โหวต
25/10/2018 [ltc] การออกเสียง : 茶 0 โหวต