สมาชิก:

Kawdek

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Kawdek

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
29/09/2018 東漢 [ltc] การออกเสียง : 東漢 0 โหวต
29/09/2018 西漢 [ltc] การออกเสียง : 西漢 0 โหวต
29/09/2018 大漢 [ltc] การออกเสียง : 大漢 0 โหวต
29/09/2018 漢代 [ltc] การออกเสียง : 漢代 0 โหวต
29/09/2018 漢朝 [ltc] การออกเสียง : 漢朝 0 โหวต
29/09/2018 大秦 [ltc] การออกเสียง : 大秦 0 โหวต
29/09/2018 秦代 [ltc] การออกเสียง : 秦代 0 โหวต
29/09/2018 秦朝 [ltc] การออกเสียง : 秦朝 0 โหวต
29/09/2018 [ltc] การออกเสียง : 秦 0 โหวต
29/09/2018 戰國時代 [ltc] การออกเสียง : 戰國時代 0 โหวต
29/09/2018 時代 [ltc] การออกเสียง : 時代 0 โหวต
29/09/2018 [ltc] การออกเสียง : 時 0 โหวต
29/09/2018 戰國 [ltc] การออกเสียง : 戰國 0 โหวต
29/09/2018 [ltc] การออกเสียง : 戰 0 โหวต
29/09/2018 春秋 [ltc] การออกเสียง : 春秋 0 โหวต
29/09/2018 [ltc] การออกเสียง : 秋 0 โหวต
29/09/2018 [ltc] การออกเสียง : 春 0 โหวต
29/09/2018 北周 [ltc] การออกเสียง : 北周 0 โหวต
29/09/2018 [ltc] การออกเสียง : 北 0 โหวต
29/09/2018 東周 [ltc] การออกเสียง : 東周 0 โหวต
29/09/2018 西夏 [ltc] การออกเสียง : 西夏 0 โหวต
29/09/2018 西周 [ltc] การออกเสียง : 西周 0 โหวต
29/09/2018 西 [ltc] การออกเสียง : 西 0 โหวต
29/09/2018 周代 [ltc] การออกเสียง : 周代 0 โหวต
29/09/2018 周朝 [ltc] การออกเสียง : 周朝 0 โหวต
29/09/2018 [ltc] การออกเสียง : 周 0 โหวต
28/09/2018 商代 [ltc] การออกเสียง : 商代 0 โหวต
28/09/2018 商朝 [ltc] การออกเสียง : 商朝 0 โหวต
28/09/2018 [ltc] การออกเสียง : 商 0 โหวต
28/09/2018 殷代 [ltc] การออกเสียง : 殷代 0 โหวต