ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
15/04/2010 Laplandija [lt] การออกเสียงคำว่า Laplandija คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/04/2010 balta [f.] [lt] การออกเสียงคำว่า balta [f.] คะแนนโหวต 1 คะแนน
15/04/2010 juoda (bdv. f.) [lt] การออกเสียงคำว่า juoda (bdv. f.) คะแนนโหวต 1 คะแนน
15/04/2010 į sveikatą! (į̃ sveikãtą) [lt] การออกเสียงคำว่า į sveikatą! (į̃ sveikãtą) คะแนนโหวต -1 คะแนน