ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
18/11/2009 clichés [es] clichés การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/11/2009 1996 [es] 1996 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/11/2009 apadrinado [es] apadrinado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/11/2009 apadrinar [es] apadrinar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/11/2009 Tiberio [es] Tiberio การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/11/2009 bacante [es] bacante การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/11/2009 bache [es] bache การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/11/2009 apagarse [es] apagarse การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/11/2009 apaciguarse [es] apaciguarse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/11/2009 apagavelas [es] apagavelas การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/11/2009 apagón [es] apagón การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/11/2009 apaisado [es] apaisado การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/11/2009 apalabrar [es] apalabrar การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/11/2009 apaleado [es] apaleado การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/11/2009 apalear [es] apalear การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/11/2009 apaleo [es] apaleo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/11/2009 apañar [es] apañar การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/11/2009 apandar [es] apandar การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/11/2009 apandillar [es] apandillar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/11/2009 pedrea [es] pedrea การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/11/2009 apañarse [es] apañarse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/11/2009 Juan Francisco Paz Silva [es] Juan Francisco Paz Silva การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/11/2009 apaleamiento [es] apaleamiento การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/11/2009 apalancar [es] apalancar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/11/2009 apadrinamiento [es] apadrinamiento การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/11/2009 aparatosidad [es] aparatosidad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/11/2009 encallecerse [es] encallecerse การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/11/2009 apaño [es] apaño การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/11/2009 pedicuro [es] pedicuro การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/11/2009 entremeterse [es] entremeterse การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด