ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
18/11/2009 clichés [es] การออกเสียงคำว่า clichés คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/11/2009 1996 [es] การออกเสียงคำว่า 1996 คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/11/2009 apadrinado [es] การออกเสียงคำว่า apadrinado คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/11/2009 apadrinar [es] การออกเสียงคำว่า apadrinar คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/11/2009 Tiberio [es] การออกเสียงคำว่า Tiberio คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/11/2009 bacante [es] การออกเสียงคำว่า bacante คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/11/2009 bache [es] การออกเสียงคำว่า bache คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/11/2009 apagarse [es] การออกเสียงคำว่า apagarse คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/11/2009 apaciguarse [es] การออกเสียงคำว่า apaciguarse คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/11/2009 apagavelas [es] การออกเสียงคำว่า apagavelas คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/11/2009 apagón [es] การออกเสียงคำว่า apagón คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/11/2009 apaisado [es] การออกเสียงคำว่า apaisado คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/11/2009 apalabrar [es] การออกเสียงคำว่า apalabrar คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/11/2009 apaleado [es] การออกเสียงคำว่า apaleado คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/11/2009 apalear [es] การออกเสียงคำว่า apalear คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/11/2009 apaleo [es] การออกเสียงคำว่า apaleo คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/11/2009 apañar [es] การออกเสียงคำว่า apañar คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/11/2009 apandar [es] การออกเสียงคำว่า apandar คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/11/2009 apandillar [es] การออกเสียงคำว่า apandillar คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/11/2009 pedrea [es] การออกเสียงคำว่า pedrea คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/11/2009 apañarse [es] การออกเสียงคำว่า apañarse คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/11/2009 Juan Francisco Paz Silva [es] การออกเสียงคำว่า Juan Francisco Paz Silva คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/11/2009 apaleamiento [es] การออกเสียงคำว่า apaleamiento คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/11/2009 apalancar [es] การออกเสียงคำว่า apalancar คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/11/2009 apadrinamiento [es] การออกเสียงคำว่า apadrinamiento คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/11/2009 aparatosidad [es] การออกเสียงคำว่า aparatosidad คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/11/2009 encallecerse [es] การออกเสียงคำว่า encallecerse คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/11/2009 apaño [es] การออกเสียงคำว่า apaño คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/11/2009 pedicuro [es] การออกเสียงคำว่า pedicuro คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/11/2009 entremeterse [es] การออกเสียงคำว่า entremeterse คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด