ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/03/2012 copacetic [en] การออกเสียงคำว่า copacetic คะแนนโหวต 1 คะแนน
05/03/2012 commonality [en] การออกเสียงคำว่า commonality คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/03/2012 microcirculatory [en] การออกเสียงคำว่า microcirculatory คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/03/2012 The Three Musketeers [en] การออกเสียงคำว่า The Three Musketeers คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/03/2012 centrifugation [en] การออกเสียงคำว่า centrifugation คะแนนโหวต 0 คะแนน