ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/03/2012 stigmatise [en] การออกเสียงคำว่า stigmatise คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2012 supercalifragilisticexpialidocious [en] การออกเสียงคำว่า supercalifragilisticexpialidocious คะแนนโหวต 1 คะแนน
06/03/2012 Lotta [en] การออกเสียงคำว่า Lotta คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2012 hospitalization [en] การออกเสียงคำว่า hospitalization คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2012 unconcern [en] การออกเสียงคำว่า unconcern คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2012 superimpose [en] การออกเสียงคำว่า superimpose คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2012 auspice [en] การออกเสียงคำว่า auspice คะแนนโหวต 1 คะแนน
06/03/2012 someday [en] การออกเสียงคำว่า someday คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2012 substantially [en] การออกเสียงคำว่า substantially คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2012 pneumatology [en] การออกเสียงคำว่า pneumatology คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2012 exhortation [en] การออกเสียงคำว่า exhortation คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2012 roofless [en] การออกเสียงคำว่า roofless คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2012 medulla oblongata [en] การออกเสียงคำว่า medulla oblongata คะแนนโหวต 1 คะแนน
06/03/2012 incentives [en] การออกเสียงคำว่า incentives คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/03/2012 apocryphal [en] การออกเสียงคำว่า apocryphal คะแนนโหวต 1 คะแนน
05/03/2012 magnetic [en] การออกเสียงคำว่า magnetic คะแนนโหวต 2 คะแนน
05/03/2012 asynchronously [en] การออกเสียงคำว่า asynchronously คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/03/2012 tourniquet [en] การออกเสียงคำว่า tourniquet คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/03/2012 beloved [en] การออกเสียงคำว่า beloved คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/03/2012 Nathan Fillion [en] การออกเสียงคำว่า Nathan Fillion คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/03/2012 tendons [en] การออกเสียงคำว่า tendons คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/03/2012 maturity [en] การออกเสียงคำว่า maturity คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/03/2012 adultery [en] การออกเสียงคำว่า adultery คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/03/2012 fraternal [en] การออกเสียงคำว่า fraternal คะแนนโหวต 1 คะแนน
05/03/2012 maternal [en] การออกเสียงคำว่า maternal คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/03/2012 paternal [en] การออกเสียงคำว่า paternal คะแนนโหวต 1 คะแนน
05/03/2012 falter [en] การออกเสียงคำว่า falter คะแนนโหวต 1 คะแนน
05/03/2012 tabloid [en] การออกเสียงคำว่า tabloid คะแนนโหวต 1 คะแนน
05/03/2012 automaton [en] การออกเสียงคำว่า automaton คะแนนโหวต 4 คะแนน
05/03/2012 obumbrative [en] การออกเสียงคำว่า obumbrative คะแนนโหวต 0 คะแนน