ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
06/03/2012 stigmatise [en] stigmatise การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 supercalifragilisticexpialidocious [en] supercalifragilisticexpialidocious การออกเสียง 1คะแนนโหวต
06/03/2012 Lotta [en] Lotta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 hospitalization [en] hospitalization การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 unconcern [en] unconcern การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 superimpose [en] superimpose การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 auspice [en] auspice การออกเสียง 1คะแนนโหวต
06/03/2012 someday [en] someday การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 substantially [en] substantially การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 pneumatology [en] pneumatology การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 exhortation [en] exhortation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 roofless [en] roofless การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 medulla oblongata [en] medulla oblongata การออกเสียง 1คะแนนโหวต
06/03/2012 incentives [en] incentives การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/03/2012 apocryphal [en] apocryphal การออกเสียง 1คะแนนโหวต
05/03/2012 magnetic [en] magnetic การออกเสียง 1คะแนนโหวต
05/03/2012 asynchronously [en] asynchronously การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/03/2012 tourniquet [en] tourniquet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/03/2012 beloved [en] beloved การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/03/2012 Nathan Fillion [en] Nathan Fillion การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/03/2012 tendons [en] tendons การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/03/2012 maturity [en] maturity การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/03/2012 adultery [en] adultery การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/03/2012 fraternal [en] fraternal การออกเสียง 1คะแนนโหวต
05/03/2012 maternal [en] maternal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/03/2012 paternal [en] paternal การออกเสียง 1คะแนนโหวต
05/03/2012 falter [en] falter การออกเสียง 1คะแนนโหวต
05/03/2012 tabloid [en] tabloid การออกเสียง 1คะแนนโหวต
05/03/2012 automaton [en] automaton การออกเสียง 3คะแนนโหวต
05/03/2012 obumbrative [en] obumbrative การออกเสียง 0คะแนนโหวต