ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
06/03/2012 fellowship [en] fellowship การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 Lord of the Rings [en] Lord of the Rings การออกเสียง 1คะแนนโหวต
06/03/2012 escapism [en] escapism การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 RuneScape [en] RuneScape การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 composition [en] composition การออกเสียง 3คะแนนโหวต
06/03/2012 slither [en] slither การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 rampart [en] rampart การออกเสียง 1คะแนนโหวต
06/03/2012 arthropod [en] arthropod การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 crucify [en] crucify การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 graciously [en] graciously การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 oscillation [en] oscillation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 trollop [en] trollop การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 overwhelm [en] overwhelm การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 clockwork [en] clockwork การออกเสียง -1คะแนนโหวต
06/03/2012 Centre for Coastal and Marine Sciences [en] Centre for Coastal and Marine Sciences การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 etymology [en] etymology การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 unhygienic [en] unhygienic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 self-centeredness [en] self-centeredness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 gyroscopic [en] gyroscopic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 serpentine [en] serpentine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 feline [en] feline การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 Madeleine [en] Madeleine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 strawberry [en] strawberry การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 Dysmorphic [en] Dysmorphic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 unmanageable [en] unmanageable การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 organism [en] organism การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 transcendent [en] transcendent การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 chronological [en] chronological การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 rescheduled [en] rescheduled การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 Endocrinopathy [en] Endocrinopathy การออกเสียง 0คะแนนโหวต