ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/03/2012 fellowship [en] การออกเสียงคำว่า fellowship คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2012 Lord of the Rings [en] การออกเสียงคำว่า Lord of the Rings คะแนนโหวต 1 คะแนน
06/03/2012 escapism [en] การออกเสียงคำว่า escapism คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2012 RuneScape [en] การออกเสียงคำว่า RuneScape คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2012 composition [en] การออกเสียงคำว่า composition คะแนนโหวต 3 คะแนน
06/03/2012 slither [en] การออกเสียงคำว่า slither คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2012 rampart [en] การออกเสียงคำว่า rampart คะแนนโหวต 1 คะแนน
06/03/2012 arthropod [en] การออกเสียงคำว่า arthropod คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2012 crucify [en] การออกเสียงคำว่า crucify คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2012 graciously [en] การออกเสียงคำว่า graciously คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2012 oscillation [en] การออกเสียงคำว่า oscillation คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2012 trollop [en] การออกเสียงคำว่า trollop คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2012 overwhelm [en] การออกเสียงคำว่า overwhelm คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2012 clockwork [en] การออกเสียงคำว่า clockwork คะแนนโหวต -1 คะแนน
06/03/2012 Centre for Coastal and Marine Sciences [en] การออกเสียงคำว่า Centre for Coastal and Marine Sciences คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2012 etymology [en] การออกเสียงคำว่า etymology คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2012 unhygienic [en] การออกเสียงคำว่า unhygienic คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2012 self-centeredness [en] การออกเสียงคำว่า self-centeredness คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2012 gyroscopic [en] การออกเสียงคำว่า gyroscopic คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2012 serpentine [en] การออกเสียงคำว่า serpentine คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2012 feline [en] การออกเสียงคำว่า feline คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2012 Madeleine [en] การออกเสียงคำว่า Madeleine คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2012 strawberry [en] การออกเสียงคำว่า strawberry คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2012 Dysmorphic [en] การออกเสียงคำว่า Dysmorphic คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2012 unmanageable [en] การออกเสียงคำว่า unmanageable คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2012 organism [en] การออกเสียงคำว่า organism คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2012 transcendent [en] การออกเสียงคำว่า transcendent คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2012 chronological [en] การออกเสียงคำว่า chronological คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2012 rescheduled [en] การออกเสียงคำว่า rescheduled คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2012 Endocrinopathy [en] การออกเสียงคำว่า Endocrinopathy คะแนนโหวต 0 คะแนน